Työaika ja resursointi

Webinaari: Parhaat käytännöt tuntikirjausten tekemiseen

2 min luku | 16.3.2021

16.3.2021 pidetyssä webinaarissa Key Account Manager Rebekka Loikkanen kertoo parhaita vinkkejä tuntikirjausten tekemiseen. Tutustumme tarkemmin myös kellotusominaisuuteen ja sen käyttöön. Webinaarin kesto on noin 20 minuuttia, jonka jälkeen käydään läpi webinaarin aikana esiin nousseita kysymyksiä. Webinaari sopii jokaiselle, joka kirjaa tunteja Severassa tai haluaa tutustua tuntikirjaus-ominaisuuden käyttöön.

Webinaarin tarkempi sisältö:

  • Miten kirjata tunnit projekteille?
  • Työlajit, oletustunnit sekä ylitöiden kirjaaminen
  • Kellotusominaisuus ja sen käyttö
  • Tuntien kirjaaminen puhelimella

Katso webinaari kokonaisuudessaan alta: