Työajanseuranta

Kehitä koko tiimin ajankäyttöä

Kohdista tuntikirjaukset automaattisesti projekteille. Näe mihin aika kuluu, miten se vaikuttaa projektien kannattavuuteen.

Tuntikirjaus Severassa

Vähemmän kirjattavaa

Kirjaa työaika suoraan projektille, josta tieto siirtyy automaattisesti asiakkaan laskulle, projektin raportointiin ja palkanlaskentaan.

Hyödynnä pikatoiminnot

Hyödynnä työajankirjauksissa aiempia kirjauksia, kalenterin tietoja tai kellottamalla tehtäviä. Kirjaa tunteja päivä- ja viikkonäkymässä tai mobiilisovelluksella.

Matkalaskut heti laskulle

Luo matkalaskut nopeasti ja kohdenna ne oikealle projektille ja asiakkaalle. Siirrä valmiit matkalaskut suoraan tarkastukseen ja hyväksyntään.

Kirjaa poissaolot helposti

Kirjaa helposti liukumat, poissaolot ja ylityöt kertoimineen. Sirrä tiedot helposti koontiraporteille, projektiraportointiin ja laskutukseen.

Hoida lain velvoitteet

Hoida lakisääteinen tuntiseuranta on helposti. Kirjatut tunnit arkistoituvat automaattisesti työaikalain edellyttämällä tavalla.

Severa-mobiilisovellus

Työajankirjaus
helposti
päivittäin

Severa sovellus tuntikirjaukset

Työajankirjaaminen puhelimella mahdollistaa tuntikirjausten tekemisen helposti ajasta ja paikasta riippumatta.

Luo toimivat käytänteet työajanseurantaan

Työajankirjaukset vaikuttavat suoraan projektien raportointiin. Selkeyttämällä käytänteitä ja tekemällä kirjaamisesta helppoa tehostat koko yrityksen toimintaa.

Laskuta helpommin

Hyödynnä valmiita hinnastoja tai määritä tuntihinnat eri työlajeille tai henkilöille asiakas- ja projektikohtaisesti. Kirjaa työtunnit suoraan projektille, josta ne siirtyvät automaattisesti laskutukseen.

Seuraa ajankäyttöä

Hahmota työntekijöiden työkuormaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Resursoi työaikaa projekteille yhdessä tiimiläisten kanssa. Näe tiimiläisten työmäärä ja reagoi ajoissa kuormittaviin tilanteisiin.

Reagoi nopeammin

Yksi työajankirjaus riittää. Tunnit ja kulut siirtyvät automaattisesti raportointiin, jossa seuraat projektien katteita, kannattavuutta ja valmiusastetta sekä muita tärkeitä KPI-lukuja.

Tuntien kirjaaminen projekteille käy kätevästi ja tunnit siirtyvät automaattisesti laskutukseen. Severa on yksinkertainen käyttää ja toimii erinomaisesti tällaisessa asiantuntijapalveluita myyvässä yrityksessä. Se on kasvanut meidän mukana ja uskon, että toimii hyvin, vaikka kasvaisimme vieläkin.

Heidi Hallamaa – Operatiivinen johtaja, Bilot (nyk. Vincit)

Vie tiedot suoraan kirjanpitoon

Integroimalla taloushallinnon ohjelmiston Severaan tuntikirjaukset, matka- ja kululaskut siirtyvät suoraan kirjanpitoon ja aina palkanlaskentaan saakka. Severassa on valmiit yhteydet Suomen yleisimpiin taloushallinnon järjestelmiin.

Severa ja Netvisor

Tutustu Severaan itse

Severa kattaa monipuolisesti asiantuntijayritysten työajanseurannan ja projektinhallinnan tarpeet, sekä auttaa vapauttamaan työaikaa ydinosaamiseen.