Raportointi & ennusteet

Ymmärrä asiantuntija­liiketoimintaa

Älä seuraa sivusta mihin liiketoiminta kehittyy, vaan ohjaa toimintaa ennakoivasti luotettavan tiedon avulla.

Koosta kaikki tarvitsemasi raportit

Rakenna raportteja helposti itse tai hyödynnä kymmeniä valmiita raporttipohjia. Jaa rapotit kaikille, joille ne ovat tarpeellisia.

Raportin luominen Severassa

Luo visuaaliset näkymät

Näe data graafeina, listaus- ja matriisiraportteina. Lisää tärkeimmät raportit omalle työpöydällesi heti saataville.

Koosta tietoa vapaasti

Tarkastele tietoja tiimien, resurssien, asiakkaiden, laskutusvolyymin tai kannattavuuden mukaan. Määritä ajanjaksot, erittelytarkkuus ja tunnusluvut.

Vertaile, yhdistä ja ennusta

Analysoi dataa niin syvällisesti kuin haluat. Hahmota olennaisimmat asiat myös suurista tietomääristä ja seuraa ennusteita.

Ota kokonaiskuva haltuun

Seuraa niin operatiivista toimintaa kuin bisneslukuja. Ota haltuun koko raportoinnin paletti ja ymmärrä kokonaiskuvaa entistä paremmin.

Kannattavuus

Tiedä, mikä projekti, palvelu tai asiakas kannattaa ja miksi. Tarkastele myös henkilöiden, tiimien tai kustannuspaikkojen kannattavuuden kehitystä.

Tunnusluvut

Tarkastele haluamiasi tunnuslukuja ajanjaksoittain. Valitse erittelytarkkuus ja tunnusluvut, joita haluat seurata. Aseta ne tiedot omalle työpöydällesi.

Tarjoukset

Ole aina perillä tarjouskannasta. Näet tarjoukset, niiden summat, statukset ja arvioidut hyväksymispäivät.

Laskutus

Seuraa visuaalisesti laskutuksen toteumaa ja laskutusennustetta. Ole ajan tasalla siitä, mitä projekteista on laskutettu ja mitä vielä laskutetaan.

Työaika

Näe yksityiskohtainen listaus työtunneista ja kuluista henkilöittäin, roolikohtaiseti tai projekteittain. Peilaa toteutumia projektin tavoitteisiin.

Resursoinnit

Suunnittele ja seuraa työmääriä asiakkaittain, liiketoiminta-alueittain, roolikohtaisesti tai henkilöittäin.

Hanki itsevar­muutta päätöksen­tekoon

Unohda mutuilu ja tee faktaan perustuvia päätöksiä. Seuraa ajantasaisia kannattavuus­raportteja ja ohjaa toimintaa luotettavien ennusteiden avulla.

Ennakoi myyntiä ja resurssitarvetta

Seuraa tarjouskantaa ja ennakoi laskutusta myynnin ennusteiden avulla. Peilaa tulevaa tilauskantaa resursseihin ja tiedä, milloin pitää palkata lisää osaajia.

Optimoi avainlukuja

Aseta niin myynnillisiä kuin projektikohtaisia tavoitteita ja seuraa tuloksia avainlukujen avulla. Ymmärrä, missä toimintaa voi tehostaa tai muuttaa.

Johda ennusteiden kautta

Seuraa ajantasaisia kannattavuusraportteja ja ohjaa liiketoimintaa luotettavien ennusteiden avulla. Hyödynnä ennusteita johtoryhmän työssä.

Severa on selkeästi muita parempi myynnin, tekemisen ja tuottavuuden suunnittelussa, seurannassa sekä ennustamisessa.

Jari Danielsson – toimitusjohtaja, Kuudes Oy

Saavuta tavoitteet

Severan tavoitteenasetanta automatisoi tavoitteiden etenemiseen liittyvän datankeruun. Aseta liiketoiminnalle ja projekteille tavoitteita ja seuraa tuloksia yhdessä näkymässä.

Liitä raportointi- ja BI-ratkaisuihin

Täydennä Severan raportointia toisilla ohjelmistoilla. Yhdistä Severa markkinoiden johtaviin raportointi- ja BI-ohjelmistoihin helposti valmiiden integraatioiden avulla.

Kokeile Severaa. Liity kasvavaan joukkoon.

Havaitsimme, että Severaa käyttävien yritysten liikevaihto kasvoi 3,5 x nopeammin ja kannattavuus on 1,3 x parempi kuin muiden asiantuntijayritysten.

Kokeile Severaa tästä