Konsulttitoimistot

Jalkauta kannatta­vampia asiakas­projekteja

Vapauta konsultin aikaa asiakastyöhön. Näe asiakkuudet, koko projektiportfolio ja laskuta työ helposti.

Tehokkaat työkalut konsultin arkeen

Myy kannattavammin

Ymmärrä kannattavimmat asiakkuudet ja kohdenna myynti niihin. Hinnoittele projektit kannattavammin historiadatan perusteella.

Kokoa asiakastiedot yhteen

Koosta asiakastiedot yhteen paikkaan. Ymmärrä paremmin asiakkaan elinkaarta ja sitä, mikä asiakkuus tai projekti kannattaa.

Luovu omista exceleistä

Kokoa operatiivinen data yhteen, aseta tavoitteita projekteilla ja seuraa etenemistä. Hyödynnä Severan koostamat raportit ja ennusteet.

Severan työpöytä

Optimoi tarjous-tilaus-laskutus -prosessi

Severan ansiosta konsulttitoimiston on helppo optimoida projektien kannattavuutta jo suunnitteluvaiheessa.

Projektitehtävien kanban

Varmista kannattavuus

Suunnittele eri projektityypeille sopivat projektirakenteet ja hinnoittelumallit. Tuo projekteille taloudelliset ennusteet kiinteähintaisen- ja tuntityön osalta ja seuraa tavoitteiden saavuttamista.

Resursoi ennakoivasti

Varaa oikeat tekijät projekteille jo myyntivaiheessa. Ymmärrä milloin on tarve ulkoistaa tai rekrytoida. Näe tiimin työmäärä ja kuormitus – reagoi ajoissa kuormittaviin tilanteisiin.

Laskuta ja kirjaa työaika

Kirjaa tunnit suoraan projekteille asiakas- ja projektikohtaisten hinnastojen perusteella. Mobiilisovelluksella tuntikirjaukset syntyvät helposti myös asiakkaan luona ja kohdistuvat oikein.

Kattavat integraatiot

Saatavilla yli 50 valmista integraatio markkinoiden suosituimpiin myynnin, markkinoinnin automaatio, kollaboraatio ja taloushallinnon ohjelmistoihin.

Junebug

Pysyimme käyttöönoton aikataulussa, jossa Severan asiantuntija oli tukenamme. Sain häneen tarvittaessa nopeasti yhteyden. Käyttöönoton jälkeen olen hyödyntänyt myös asiakastukea, josta olen aina saanut nopeasti selkeät ohjeet ja neuvot Severaan liittyvissä kysymyksissäni

Jukka Nevala – Founder, Junebug Oy

Tehosta konsultti­bisnestä

Näe liiketoiminnan kokonaiskuvan ja tee oikeita päätöksiä luotettavan ja ajantasaisen datan pohjalta. Hyödynnä myös valmiit yhteydet BI-ratkaisuihin.

Toiminnanohjaus

Kehitä omaa tarjontaa

Luo erilaisille projektityypeille valmiit rakenteet, vaiheet ja tavoitteet ja tuntibudjetit. Mittaa esimerkiksi erilaisia palvelutyyppejä ja nosta tarvittaessa katteita uusien haastavien projektien kohdalla.

Raportin luominen Severassa

Se, että tilaajien liitteet saa laskulle suoraan järjestelmästä ja tuntikirjaukset on helppo tarkistaa, on vaikuttanut selkeästi laskutustehokkuuteemme.

Ville Karttunen – Talouspäällikkö, Rapp Valvontakonsultit Oy

Raportit

Ymmärrä mikä kannattaa

Hyödynnä automaattisesti muodostuvat raportit. Peilaa liikevaihtoa projektikannattavuuteen ja tiedä mikä projekti ja asiakkuus tuottaa eniten voittoa.


Myyntikate asiakkaittain

Ennusteet

Saavuta näkymä tulevaan

Severan laskutus-, liikevaihto- ja kuluennusteet koostavat dataa yhteen useista eri lähteistä. Seuraa myös kate- ja liiketoimintaennusteita.


Yhteinen, pilvessä toimiva palvelu on meille luonteva ratkaisu: eri projekteihin tarvittavat työkalut ovat jatkuvasti kaikkien käytössä ja saatavilla huolimatta siitä, missä töitä tehdään. Palvelu on reaaliaikaista kaikkialla, sillä kaikki tieto on sidottu projekteihin automaattisesti, ja raportteja sekä tietoa voidaan ajaa ulos koska ja missä tahansa.

Heikki Laaksonen – projektipäällikkö, Semat Group

Jo yli 130 konsultointialan yritystä käyttää Severaa.

Siirry Severaan tästä