Resursointi

Kehitä käyttöastetta kestävällä tavalla

Suunnittele työajanajankäyttöä ennakkoon koko tiimin voimin jo projektin myyntivaiheessa ja vältä kuormittavat tilanteet.

Resursointi Severassa

Aikatauluta projektit ja resursoi helposti

Kohdenna asiantuntijoiden aikaa tehokkaasti ja realistisesti eri projekteille. Selkeä seuranta auttaa pitämään projektit aikataulussa ja henkilöiden työkuorman läpinäkyvänä.

Ota oikeat osaajat mukaan

Kiinnitä tiimi projektille ajoissa ja varaa oikeat asiantuntijat mukaan roolikohtaisen resursoinnin avulla.

Seuraa GANTT-näkymää

Näe projektien eteneminen ja allokoidut työtuntunnit yhdellä silmäyksellä visuaalisessa muodossa.

Saavuta ymmärrys työkuormasta

Näe tiimin kokonaiskuormitus ja allokoi työtunteja uudelleen. Huomioi sairaustapaukset ja lomakaudet helposti.

Päivitä resursointia helposti

Muokkaa projektin aikataulua, jolloin myös resursointi päivittyy. Suhteuta projektien aikatauluja toisiinsa

Mikromanageeraus minimiin

Tee henkilöstön hyvinvoinnistä prioriteetti ja anna asiantuntijoille vastuuta myös oman työajan resursoinnista.

Luo pohja itseohjautuvuudelle

Tuo projektikohtaiset resurssisuunnitelmat mukaan kaikkien arkeen: Selkeytä tavoitteet ja tärkeimmät projektit, jolloin työntekijä voi hallinnoida omaa työaikaansa tehokkaasti.

Anna vastuuta tiimille

Jokainen työntekijä voi seurata allokoituja työtuntejaan oman vastuualueensa mukaiselta työpöydältä ja suunnitella työpäivien sisältöjä sen pohjalta.

Kehitä projektien tuottavuutta

Tiedä, mitkä projektit etenivät resursoinnin näkökulmasta kannattavasti – ja mihin kului arvioitua enemmän työaikaa.

Tuotteista paremmin

Seuraa toteutuneiden tuntien suhdetta budjetoituihin tunteihin. Opi, miten paljon tietty projektityyppi tai asiakas tarvitsee resursseja ja huomioi se jatkossa esim. hinnoittelussa.

Optimoi ajankäyttöä

Mittaa projektien ja asiantuntijoiden tuottavuus-, käyttö- ja laskutusasteita. Ymmärrä missä on mahdollisuus tehostaa työajankäyttöä tai allokoida töytä toisella tavalla esim. roolien perusteella.

LM&Someco

Asiakkaille on tärkeää, että asiat sujuvat aikataulussa. Severa auttaa näkemään mitä organisaatio tekee, miten kuormittuneita työntekijät ovat, ketä voidaan käyttää tuleviin projekteihin ja kenelle pitää antaa tukea.

Janne Pöyhönen – Asiakasjohtaja & osakas,LM Somecoy

Ennakoi rekrytarpeita

Jaa tieto tulevista projekteista ja buukkaa asiantuntijat mukaan projekteille hyvissä ajoin. Näe tiimin kokonaiskuorma tulevina kuukausina ja ennakoi, milloin pitää palkata lisää työntekijöitä tai ulkoistaa.

Tutustu Severan resursoinnin työkaluihin.

Siirry kokeilemaan Severaa tästä