Insinööritoimistot

Myy ja toimita projektit kannattavammin

Hallinnoi kaikkea insinööritoimistosi operatiivista työntekoa Severassa alkaen asiakkaan ensimmäisestä yhteydenotosta aina laskutukseen saakka.

Kaikki tarvittava yhdessä

Tehoja myynnistä laskutukseen

Hoida koko myyntiputki, projektit, työajanhallinta ja laskutus yhdessä ohjelmistossa. Käsittele liidit näppärästi ja tehtävät kalenteriin.

Helpot työajankirjaukset

Katava työajanhallinta myös liikkuvaan työhön. Kirjaa tunteja ja kuluja mobiilisti suoraan projekteille. Tiedot ovat reaaliaikaisesti kaikkien saatavilla.

Saavuta tavoitteet

Seuraa tunnuslukuja, kuten kannattavuutta, laskutusastetta ja -ennustetta pidä huoli, että tulostavoitteet saavutetaan.

Severan työpöytä

Varmista toimiston kasvu

Severa tarjoaa insinööritoimistoille työkalut projektien kannattavuuden optimointiin. Tunnista mistä liiketoiminnan kannattavuus muodostuu ja missä on kehitettävää.

Projektitehtävien kanban

Varmista tilauskanta

Näe tuleva tilauskanta, sen kehitys ja johda myyntiputkea proaktiivisesti. Reagoi hiljaisiin hetkiin aktiivisemmalla myynnillä. Seuraa hit-ratea ja myyntiennustetta projekti tai myyjäkohtaisesti.

Myy kannattavammin

Hinnoittele myytävät projektit historiadatan pohjalta tarjoustyökalulla. Priorisoi myyntityötä kannattavimpiin segmentteihin tai muuta laskutusmalleja kannattavammiksi.

Näe projektien tunnusluvut

Suunnittele projektien työmääräarviot vaiheistukset ja laskutusennusteet muutamalla klikkauksella. Seuraa projektin kannattavuuttaa ja vertaa toteutunutta laskutusta ennusteisiin.

Resursoi ennakoivasti

Suunnittele resursointi jo tarjousvaiheessa. Näe suunniteltu työ heti myös budjetoinnissa. Roolikohtaisesti resursoimalla varmistat, että oikeaa työvoimaa on saatavilla.

Green Building Partners

Visma Severa on suoraviivainen ja helposti omaksuttava järjestelmä päivittäiskäyttöön, mutta tarjoaa myös kattavat raportointiominaisuudet liiketoiminnan analysointiin ja kehitykseen.

Tuomas Suur-Uski – Johtaja, liiketoiminnan kehitys, Green Building Partners Oy

Tehosta sisäisiä prosesseja

Severassa on tehokkaat työkalut niin myynnin kuin projektien hallintaan, laskutukseen ja raportointiin.

Raportointi

Tee parempia päätöksiä

Seuraa laajasti niin yksittäisten projektien kuin koko liiketoiminnan raportteja. Johda luotettavan tiedon avulla myös johtoryhmäntason päätöksentekoa.

Raportin luominen Severassa

Räätälöityjä raportteja on helppo luoda ja niitä käyttämällä voidaan vaivattomasti nähdä paljon kuhunkin numeroon on tullut myyntiä. Integrointi taloushallinnon ohjelmistojen kanssa toimii mainiosti.

Robert Kullström – toimitusjohtaja, Freemium Media

Työajanhallinta

Laskuta kaikki tunnit

Severa kirjaa työt suoraan projekteille asiakas- ja projektikohtaisten hinnastojen perusteella. Laskutettava työ näkyy projektin koontiraporteilla reaalijassa koko projektitiimille.

Integraatiot

Lisää automaatiota

Yhdistä Severaan muut käytössä olevat ohjelmistot valmiiden integraatioiden tai REST APIn avulla. Severaan on valmiit yhteydet suosituimmista taloushallinnon ohjelmistoista.

Johtamisen ominaisuudet

Jo yli 270 insinööritoimistoa käyttää Severaa

Siirry Severaan tästä