CRM & MyyntiProjektitRaportointi ja mittaritSeveran käyttöTyöaika ja resursointi

Mikä on toiminnanohjausjärjestelmä (ERP/PSA) ja miten hyödynnät sitä asiantuntijayrityksessä?

2 min luku | 20.8.2020

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP, Enterprise Resource Planning) on tietojärjestelmä, joka yhdistää yrityksen eri ydintoiminnot, kuten tuotannon, asiakkuudenhallinnan ja laskutuksen samaan järjestelmään.

Yhden yhteisen ohjelman avulla kaikki prosessien tiedot löytyvät samasta paikasta, jolloin työtä voidaan tehdä tehokkaammin, kannattavammin ja helpommin, ilman tuplaklikkauksia ja turhia tiedonsiirtoja.

Asiantuntijayrityksen tuotantoprosessi sisältää projekteja ja osaamisen paketointia asiakasta hyödyttäviksi palveluiksi. Miltä näyttää asiantuntijayrityksen toiminnanohjausjärjestelmä, kun konkreettisten tuotteiden sijaan yrityksessä valmistetaan ja myydään aikaa ja osaamista?

Vastaus asiantuntijayrityksen toiminnanohjauksen tarpeisiin on PSA-järjestelmä.

Sisältö

Mikä on PSA-järjestelmä?

PSA-järjestelmän (Professional Services Automation) eli asiantuntijayritysten toiminnanohjausjärjestelmän avulla hallitset koko projektien toimitusketjun yhdellä työkalulla.

Koska kyseessä on erityisesti asiantuntijayrityksille kehitetty työkalu, vastaa PSA-järjestelmä kohdistetusti palveluyrityksen vaatimuksiin.

Varastonhallinnan sijaan löydät järjestelmästä työntekijöiden ja projektien resursointityökalun, tuotannonohjauksen ja toimitusketjun hallinnan sijaan tehokkaan työajanseurannan, jonka avulla viet asiakkaille tehdyt tunnit suoraan laskutukseen.

PSA-järjestelmä on fiksu ratkaisu, sillä saat järjestelmän, jossa alan tarpeet ja erityispiirteet on huomioitu suunnittelussa, toteutuksessa ja kehityksessä.

Tärkeimmät PSA-järjestelmästä löytyvät toiminnallisuudet ovat:
  • CRM eli asiakkuudenhallinta
  • Projektinhallinta
  • Resursointi
  • Työajanseuranta
  • Laskutus ja integraatio taloushallintoon
  • Raportointi

Miten asiantuntijayritys hyötyy toiminnanohjausjärjestelmästä

Miksi asiantuntijayrityksen sitten kannattaa ottaa toimintansa ohjaamiseen ja tehostamiseen yhtä järjestelmää? Moni yritys hyödyntää projektien hallintaan useita eri työkaluja, jotka enemmän tai vähemmän onnistuneesti synkronoivat tietoa toistensa välillä.

Parhaimmillaan tai pahimmillaan asiantuntijayrityksellä saattaa olla käytössään yli kymmenen eri järjestelmää eri tarpeisiin – CRM asiakastietokantana, projektinhallintatyökalu projektien resursointiin ja tehtävien hallintaan, erillinen task-lista tai kanban-työkalu tehtäväkorttien jakamiseen tiimin kesken, työajanhallintajärjestelmä tuntien kirjaamiseen, taloushallinto-ohjelma laskutukseen…

Kun käytössäsi on PSA-järjestelmä, saat kaikki ominaisuudet ja tiedot keskitetysti yhteen paikkaan. Hyödyt ovat selvät.

1. Kirjaudut ja teet kirjaukset vain yhteen paikkaan

Vähemmän unohdettuja salasanoja, vähemmän vaivaa. Kaikki toiminnot ovat helposti yhden kirjautumisen takana, eikä työntekijän tarvitse muistella mitä järjestelmää käytettiinkään tähän tiettyyn toimintoon. Näin myös käyttörutiini pysyy hallussa. Mikä onkaan ärsyttävämpää, kuin opetella joka kerta uudelleen saman järjestelmän käyttölogiikkaa, kun sitä tulee käytettyä vain kerran kuukaudessa? Asiantuntijayrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä kaikki tekijätason tiedot kirjataan kerran yhteen paikkaan. Sieltä tieto on käytettävissä kaikissa tiimeissä.

2. Jokaisella työntekijällä on pääsy asiakasdataan

Meidän mielestämme jokaisella työntekijällä pitäisi olla pääsy CRM:ään. Asiakkaan kanssa käydyt keskustelut, tapaamiset ja yhteydenotot ovat tietoa, joka on myynnin lisäksi arvokasta myös asiakaspalvelulle, markkinoille ja projektituotannolle, laskutuksesta puhumattakaan. Läpinäkyvyys vähentää siiloutumista ja luo yhtenäisen asiakaspolun, joka parantaa asiakaskokemusta.

3. Kaikilla on tieto, mitä yrityksessä tapahtuu

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla on helpompaa huomata kehityskohteita läpi organisaation, kun raporteista on ymmärrettävästi nähtävissä, kuinka paljon mikäkin toiminto työllistää ja mikä tuottaa eniten. Esimies on tietoinen, mitä eri tiimeissä tapahtuu ja samalla organisaation sisäinen kommunikaatio on helpompaa. Läpinäkyvyys vaikuttaa viime kädessä asiakkaaseen ja luo parempaa asiakaskokemusta.

4. Seuraat asiakkaan kannattavuutta myyntivaiheesta lähtien

Asiantuntijaliiketoiminnassa myyjä saattaa käyttää useita kymmeniä tunteja aikaa asiakkaaseen ennen kuin sopimus on allekirjoitettu. Kaikki käytetty aika vaikuttaa lopullisen työn tai projektin todelliseen kannattavuuteen, joten se tulisi merkitä ylös. Toiminnanohjausjärjestelmässä tämä onnistuu vaivatta. Lisäksi voit luoda suoraan myyntivaiheessa luodun sopimuksen pohjalta projektisuunnitelman.

5. Ennakoit resurssien käyttöä jo myyntivaiheessa

Jos projektien suorittava tiimi (esimerkiksi mainostoimistossa ad:t ja copywriterit) on eri kuin myynti, on arvokasta saada reaaliaikaista tietoa myynnin case-määristä ja kotiutumisen todennäköisyyksistä. Sen pohjalta projektitiimi voi ennakoida tekemisiä ja resursoida asiantuntijoita järkevästi jo nykyisille projekteille.

6. Varmistat säännöllisen kirjaustahdin

Kirjausten tekemisen pitää olla ennen kaikkea helppoa, muuten ne jäävät tekemättä. Kun järjestelmän toimintalogiikka mahdollistaa yksinkertaiset kirjaukset ajasta ja paikasta riippumatta, tunnit ja kulut tulee merkittyä muistiin välittömästi. Tämä taas parantaa kaikkien mittareiden ja laskutuksen todenmukaisuutta.

7. Pidät projektit budjetissa

Toiminnanohjausjärjestelmässä näet työn valmiusasteen ja tiedät jo tunteja kirjatessa, kuinka paljon sovitusta ajasta on enää käytettävissä. Jokainen työntekijä on ajan tasalla omista budjetoiduista tunneista, mutta myös tiimin budjeteista, joten voitte yhdessä tähdätä budjetissa pysymiseen.

8. Seuraat ja mittaat oikeita asioita, aina reaaliajassa

Asiantuntijayrityksissä operatiivista työtä mitataan mm. katteen, käyttöasteen, laskutusasteen ja keskituntihinnan avulla. Toiminnanohjausjärjestelmässä näiden raportointi onnistuu helposti, sillä tiedot kertyvät muun työn lomassa. Työntekijät pääsevät seuraamaan omia mittareitaan ja ymmärtävät työnsä vaikutuksen tulokseen. On paljon motivoivampaa seurata sellaisia mittareita, joihin voi itse vaikuttaa ja huomaa vaikutuksen heti.

9. Järjestelmä kasvaa yrityksen kasvun tahdissa

Asiantuntijayrityksen toiminnanohjausjärjestelmät ovat joustavia ja kevyitä ja toimivat suoraan hyvinkin pienen yrityksen tarpeisiin. Henkilöresurssien lisääminen on helppoa, joten järjestelmä skaalautuu yrityksen kasvaessa ja on siten pitkänkin ajan tuki ja turva. Kaikki tiedot pysyvät järjestelmässä tallessa ja tukevat toimintaa vuosiksi eteenpäin.

Mutta mitkä ominaisuudet asiantuntijayrityksen toiminnanohjauksesta löytyvät ja miten hyödynnät niitä toimintasi tehostamisessa? Jatka lukemista, käymme seuraavaksi läpi kaikki toiminnanohjausjärjestelmän tärkeimmät toiminnallisuudet!

CRM-järjestelmä

johda myyntiä ja asiakkaita

Asiantuntija- ja projektiyritysten tarpeita ymmärtävä CRM-järjestelmä auttaa myynnin seurannassa, ennakoinnissa ja raportoinnissa. Tehokas CRM tarjoaa muutakin tietoa asiakkaasta kuin pelkästään yhteystiedot. Sen avulla tarjoat parempaa asiakaspalvelua, luot syvempiä ja pidempiaikaisia asiakassuhteita ja saat enemmän tulosta niin uusasiakashankinnassa kuin lisämyynnissäkin. Asiakashistorian perusteella pääset syvemmälle asiakassuhteisiin ja voit tarjota kaikille asiakkaillesi juuri oikeanlaisia lisäpalveluita.

CRM on loistava työkalu myyntityön tueksi. Järjestelmässä saat luotua tarjouksen asiakkaalle vain muutamalla klikkauksella projektisuunnitelmien pohjalta. Koko myyntiputki on hallittavissa yhdessä näkymässä omien tarpeidesi mukaan. Näet helposti, missä kohtaa myynti sakkaa ja mihin vaiheisiin tarvitset lisäresursointeja.

Aikaisemmat asiakaskeskustelut, tarjotut ja toimitetut projektit, laskut sekä asiakaskohtainen kannattavuus on helppo kirjata ja etsiä järjestelmästä. CRM:n avulla sinulla on aina kokonaisymmärrys asiakkaasta ja pääset ennakoimaan, mihin myynti kehittyy ja miten se vaikuttaa resursointiin, laskutukseen sekä tulokseen.

Toiminnanohjausjärjestelmästä löytyvän CRM:n avulla yhdistät projektit ja asiakkuudenhallinnan

Yksi CRM:n tärkeimmistä hyödyistä on asiakkuuksista ja menneistä projekteista kirjatun datan hyödyntäminen tulevissa projekteissa. Käyttämällä aiemmin toteutuneita projekteja ja laskutushistoriaa pohjana, saat helpoiten arvioitua realistiset luvut uuden projektin aikataulutusta, tuntibudjetointia ja hinnoittelua varten. Lisäksi olemassa oleva tieto auttaa luomaan kilpailukykyisen ja kannattavan hinnoittelumallin. Tarvittaessa pääset muokkaamaan tietoja joustavasti tai luomaan asiakaskohtaisia hinnastoja, jotka ovat aina käyttövalmiina uusia tilauksia varten.

Projektinhallintaohjelma

kokoa kaikki projektit samaan paikkaan

Projektinhallintaohjelma on osa asiantuntijayrityksen kokonaisvaltaista toiminnanohjausta. Ohjelma kokoaa kaikki asiantuntijayrityksen projektit yhteen paikkaan, mikä ennen kaikkea helpottaa jokaisen tiimiläisen työtä ja tekee prosesseista läpinäkyviä. Kun kaikki projektitiedot löytyvät yhdestä järjestelmästä, kehittyy niin työntekijöiden tuottavuus kuin yrityksen kannattavuuskin.

Projektinhallintaohjelman avulla johdat projekteja: suunnittelet, luot tavoitteet, kirjaat tiedot sekä seuraat ja raportoit projektin kannalta olennaisia asioita. Projektinhallinnan avulla luot projektille aikataulun ja jaat se pienempiin osa-alueisiin ja tehtäviin, joita on helppo seurata. Työkalu helpottaa myös työntekijöiden työtä, kun jokainen tiimiläinen on tietoinen kaikista tärkeistä tehtävistä ja aikatauluista. Ohjelma ohjaa työtä ja varmistaa, että projekteille käytetty työaika kirjataan aina oikein ja säännöllisesti.

Kun projektinhallinta on osa kokonaisvaltaista toiminnanohjausjärjestelmää, kaikki työssä tarvittavat tiedot kirjataan vain kerran ja hyödynnät niitä projektin eri vaiheissa automaattisesti. Näin projektin resurssit, asiakas- ja laskutustiedot ovat aina helposti käytettävissä.

Kun samaan järjestelmään liitetään vielä projektin tuntikirjaukset, olet aina ajan tasalla projektin valmiusasteesta, laskutuksesta ja projektin kannattavuudesta. Lopputuloksena on nopeampi ja tarkempi prosessi sekä kannattavampi projekti.

Lue myös: Opas projektinhallintaan – näin teet projektinhallinnasta helppoa

Tehokas projektinhallinta vaikuttaa myös asiakaskokemukseen, kun projektit toimitetaan asiakkaille luotettavammin ja tehokkaammin. Lisäksi automatisoidun laskutusprosessin ansiosta sovittuja kiinteitä eriä, tunteja tai kuluja ei jää laskuttamatta. Projektiraportoinnin avulla seuraat projektiesi kannattavuutta ja käytät kertynyttä tietoa hyödyksi myös tulevien projektien suunnittelussa.

Työajanseuranta ja matkakulut

hyödynnä tuntikirjaukset automaattisesti laskutuksessa ja palkanhallinnassa

Tietojen kirjaamisen tulee olla työntekijälle helppoa ja nopeaa. Näin jokainen tunti ja kulu tulee myös kirjattua oikein ja päivittäin. Hommaa helpottaa, kun kirjaat tunnit ja seuraat ajankäyttöä samassa järjestelmässä, jossa projektit ja tehtävät ovat.

Työtuntien kirjaaminen on tärkeää, sillä monet keskeiset tunnusluvut ja mittarit perustuvat suoraan työntekijöiden suorittamaan (laskutettavaan) työaikaan. Tuntikirjausten avulla seuraat mm. työntekijöiden tuottavuutta, yrityksen laskutusastetta ja projekteihin käytettyä aikaa. Erityisen läheisesti tuntikirjaukset liittyvät projektien seurantaan. Kun tunnit kirjataan aina oikein ja ajallaan, projektien resursointi pysyy ajan tasalla ja kaikki tehdyt tunnit tulevat myös laskutettua asiakkaalta. Parhaimmillaan tämä vaikuttaa positiivisesti laskutusasteeseen.

Kerää tuntiraportit ja projektien kulut suoraan palkanlaskentaan

Toiminnanohjausjärjestelmässä syötät asiakkaisiin, projekteihin, työaikaan ja laskutusperusteisiin liittyvät tiedot vain kerran ja hyödynnät niitä muissa prosessin vaiheissa automaattisesti. Näin tiedot ovat aina helposti saatavilla, säästät kirjauksissa arvokasta työaikaa ja vähennät virheitä, sekä nopeutat laskutusta ja raportointia merkittävästi.

Automaattisesti muodostuvat projektien tuntiraportit sisältävät esimerkiksi tiedot työntekijän tuntikirjauksista ja poissaoloista. Voit hyödyntää raportit palkanlaskennassa ja toimittaa tarvittavat tiedot ilman erillistä koostamista. Haluttaessa työtunnit voidaan hyväksyttää esimiehellä tai projektipäälliköllä ennen laskuttamista.

Tuntien ja liukuman seuranta on toiminnanohjausjärjestelmässä vaivatonta niin työntekijälle kuin esimiehelle. Järjestelmä takaa työntekijöille myös helpon tavan projektissa syntyvien kustannusten kuten matkakulujen kirjaamiseen. Jokainen kirjaus merkitsee tarkempaa laskutusta ja seurantaa, ja niiden kautta parempaa tuottavuutta.

Projektien resursointi

Jaa tehtävät helposti koko tiimille

Arvioitaessa projektiliiketoimintaa on tärkeää saada kokonaiskuva resursseista tietyllä aikavälillä. Toiminnanohjausjärjestelmällä koordinoit työntekijöitä ja useita projekteja helposti. Näet heti, onko tiimien resursointi kunnossa tai tarvitaanko jossain projektissa lisää apua. Näin pystyt ennakoimaan mahdollisia tulevaisuuden haasteita ja pääset reagoimaan niihin ajoissa ja oikein.

Asiantuntijatyössä muutokset ja hektisyys ovat tuttuja haasteita. Toiminnanohjausjärjestelmän kokonaisnäkymä resursseista ja niiden varauksista tekee tehtäväjaon helpoksi projektipäällikölle. Räätälöitävät ja henkilökohtaiset tehtävälistat tukevat tärkeimpiin tehtäviin keskittymistä. Asiantuntijoiden käyttöaste paranee, kun he tietävät tulevat tehtävänsä sekä niihin liittyvät odotukset ja rajaukset.

Resursoi koko yrityksen työtä tai keskity yksittäisiin projekteihin – järjestelmässä molemmat onnistuvat vaivatta.

Resursoi ylätasolla ja anna projektitiimille vapaus onnistua

Toiminnanohjausjärjestelmässä voit tehdä resursointia ylätasolla, jolloin saat resursointi- ja käyttöasteesta hyvän kokonaiskuvan. Ylätason resursointi tarkoittaa henkilöiden varaamista tietyille projekteille ja päiville, jolloin työntekijälle itselleen jää vapaat kädet oman työpäivänsä suunnitteluun.

Liian tarkka resursointi kaatuu usein muutoksiin, tuottaa valtavasti hallinnollista työtä ja vie paljon projektipäällikön aikaa. Ylätason resursointi toisin sanoen antaa projektitiimiläisille vastuun ja vapauden hallita omaa työtään, vapauttaa turhaa hallinnollisiin töihin käytettyä aikaa ja vähentää riskejä, jotka pahimmillaan kaatavat koko projektin.

Projektipäällikön on tärkeää tietää, mitä resursseja on käytössä ja missä aikataulussa asiakastöitä voidaan luvata valmistuvan. Kerää kaikki päivittäiset rutiinit järjestelmään, liittyivätpä ne palavereihin, tehtäviin tai sairas- ja vuosilomiin. Jaa ja synkronoi kalenterit koko tiimille tukeaksesi tiedonjakamista ja onnistunutta resursointia. Näin olet aina kartalla projektien ajantasaisesta tilanteesta ja näet ennusteet projektien valmiusasteesta pitkälle tulevaisuuteen.

Tarkka tehtäväperusteinen resursointi auttaa työntekijää

Ylätason resursoinnin jälkeen työntekijä voi käyttää toiminnanohjausjärjestelmää tarkan päiväkalenterin suunnitteluun. Kun jokainen projekti, projektin osa ja tehtävä löytyvät järjestelmästä, on päivien suunnittelu ja aikatauluttaminen helppoa.

Resursoinnin avulla seuraat kannattavuutta

Resursointi ja siihen liittyvät tuntikirjaukset auttavat myös kannattavuuden ja laskutusasteen seuraamisessa. Jokaisella asiantuntijatyötä tekevällä tulisi olla laskutusasteeseen ja kannattavuuteen liittyviä selkeitä tavoitteita. Jotta tavoitteet saavutetaan, tulee niiden olla helposti seurattavissa, mitattavissa ja saavutettavissa. Kun tuntien kirjaaminen on helppoa ja tiedot ovat aina ajan tasalla, työntekijä voi keskittyä työn tekemiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Projektien laskutus

Laskuta automaattisesti kirjausten pohjalta

Toiminnanohjausjärjestelmällä laskutus ei vaadi manuaalista käsityötä, kuten asiakas- ja tuntitietojen etsimistä ja keräämistä eri lähteistä. Järjestelmä kerää ja yhdistää automaattisesti kaikki tiedot projektien tunnistetiedoista, asiakkaista, tunneista, kiinteistä maksuista ja kuluista laskulle yhdellä klikkauksella.

Hyödynnä asiakas- ja projektikohtaisia hinnastoja

Toiminnanohjausjärjestelmä huomioi myös erilaiset hinnoitteluperusteet, joten voit määritellä projekteille kiinteät vaihe- tai projektikohtaiset hinnat, tai tuntiperusteisen hinnaston sopimusten mukaan. Tarvittaessa luot myös asiakkaille ja työntekijöille erilaiset tuntihinnat. Tallennettavien ja uudelleenkäytettävien projekti- ja asiakaskohtaisten hinnastojen avulla virheet laskutuksessa vähenevät ja aikaa säästyy tuottavaan työhön.

Järjestelmä parantaa myös laskutuksen kiertonopeutta, sillä laskut voidaan lähettää säännöllisesti ja heti, kun mahdollista. Voit esimerkiksi valtuuttaa projektipäälliköt luomaan omien projektiensa laskut, tietäväthän he parhaiten mitä eriä voidaan laskuttaa ja milloin. Laskutus voidaan myös automatisoida toistuvaksi halutun syklin mukaan, joten voit lähettää tietyille asiakkuuksille laskut automaattisesti esimerkiksi joka kuukausi.

Taloushallintoon integroitu toiminnanohjausjärjestelmä

Projektiliiketoimintaa ymmärtävä taloushallinnon järjestelmä parantaa kokonaiskuvaa yrityksen tilasta ja lisää hallittavuutta. Kun laskutiedot, matkalaskut, tunnit ja projektit siirtyvät suoraan kirjanpitoon, kirjanpidon ja hallinnon prosessit suoraviivaistuvat. Tarvittaessa toiminnanohjausjärjestelmä voidaan integroida taloushallinnon järjestelmään, esimerkiksi Netvisoriin, jolloin projektien tiedot saadaan myös palkkahallinnon käyttöön. Asiakas- ja laskutustiedot ovat aina tallessa ja valmiina käytettävissä yli tiimirajojen.

Raportointi ja ennusteet

johda yritystä oikeaan suuntaan reaaliaikaisen raportoinnin avulla

Toiminnanohjausjärjestelmän raportointiominaisuuksilla seuraat ja analysoit yrityksen tilannetta reaaliajassa mm. myynnin, resurssien käyttöasteen, projektien tai liikevaihdon kehittymisen näkökulmasta. Parhaimmillaan toiminnanohjausjärjestelmän raportit ja tunnusluvut voidaan räätälöidä juuri yrityksellesi sopiviksi. Muokattavat, jaettavat ja aina ajantasaiset raportit varmistavat, että ohjaat liiketoimintasi oikeaan suuntaan ja perustat päätöksenteon aina dataan.

Ohjaa projekteja raporttien avulla

Projektien raportoinnin avulla saat ajantasaisen kokonaiskuvan projektien etenemisestä ja kannattavuudesta. Tämä auttaa sinua arvioimaan, pysyvätkö projektit sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Tieto aikaisempiin projekteihin käytetyistä työtunneista auttaa suunnittelemaan jo tulevaa palvelutuotantoa ja tekemään kannattavampia tarjouksia.

Projektien raportoinnissa voit seurata mm. asiakas- ja projektikannattavuutta, sekä työntekijöiden keskituntihintaa, käyttöastetta ja tehokkuutta. Vertailemalla projektille jo tehtyjä ja toteutuneita työtunteja siihen, mitä projektisuunnitelmalla alunperin arvioit, näet suoraan kuinka hyvin onnistuitte resursoinnissa. Kuormituksen seuraaminen työntekijöittäin ja tiimeittäin tukee myyntiä ja työntekijöiden jaksamista. Raporttien avulla et siis pelkästään hallitse projekteja, vaan kehityt myös jatkuvasti paremmaksi projektipäälliköksi.

Myyntiennusteiden avulla keskityt olennaiseen

Myynnin johtamisen tueksi tarvitset taas tietoa yrityksen tarjouskannasta, tulevasta myynnistä, myyjien tuloksellisuudesta ja asiakaskohtaisesta kannattavuudesta. Toiminnanohjausjärjestelmän monipuoliset kannattavuusraportit auttavat suuntaamaan uusmyyntiä oikeaan suuntaan. Seuraa myyntiputkea ja kerää raportit myyjien keskikauppojen arvosta, myyntinopeudesta ja hit ratesta. Kun tiedät, mikä on kannattavaa ja mikä ei, osaat ohjata myynnin panokset oikeisiin asioihin.

Kun tiedät nykyhetken ja tulevaisuuden tapahtumat, on ennakointi helpompaa. Raportoinnin ja ennusteiden avulla vältät suurimmat kompastuskivet, reagoit nopeasti haasteisiin ja saat käyttöön oikeat menetelmät tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi.

Lue lisää projektien ennusteista.

Kun tarkastelet koko toimitusprosessia kokonaisuutena yhdessä järjestelmässä, huomaat helpommin mahdolliset pullonkaulat ja liiketoiminnan kehittämistarpeet. Näin pystyt korjaamaan ongelmakohdat tehokkaammin.

Hyödynnä toiminnanohjausjärjestelmää vieläkin laajemmin integroimalla se taloushallintoon.

Valitse oikea toiminnanohjausjärjestelmä

Kun tarve toiminnanohjausjärjestelmän hankinnalle tai päivitykselle on tehty, on edessä vain vaikea valinta – minkä järjestelmän otamme käyttöön? Yleensä järjestelmää valittaessa kartoitetaan ainakin muutama kilpaileva vaihtoehto, mikä onkin fiksua. Järjestelmien ominaisuuksissa, skaalautuvuudessa ja asiakastuessa on huomattavia eroja, hinnasta nyt puhumattakaan.

Yksi parhaista tavoista päästä helpommalla järjestelmien kartoittamisessa on käyttää apuna asiantuntijaa. Sen sijaan, että palkkaisit ulkopuolisen, palkatun konsultin, voit usein kääntyä järjestelmää tarjoavan asiantuntijan puoleen. Hän osaa parhaiten kertoa sinulle ainakin kyseisen järjestelmän ominaisuudet, hyödyt ja koulutukset, ja voi parhaimmillaan haastaa sinut miettimään keinoja toimintasi tehostamiseksi oman kuplasi ulkopuolelta.

Tsekkaa myös blogistamme muut vinkkimme, mitä toiminnanohjausjärjestelmien vertailussa tulee ottaa huomioon.

Severa on suunniteltu asiantuntija- ja projektiyritysten tarpeisiin. Pilvipalveluna toimivat toiminnanohjausjärjestelmät sopivat erityisesti liikkuvaan ja joustavaan asiantuntijatyöhön, joten työntekijät pääsevät kirjaamaan työtuntinsa missä ja milloin vain. Severasta löydät myös kätevän mobiiliversion, jonka avulla kirjausten tekeminen ja niiden tarkastelu onnistuu kätevästi älypuhelimella. Näin työtuntien kirjaus on helppoa myös asiakaskäynneillä eivätkä kirjaukset jää tekemättä työmatkoillakaan.