JohtaminenMyynti

CRM-ominaisuudet, joilla nostat myyntitehokkuuden uudelle tasolle

2 min luku | 14.6.2018
myyntitehokkuus uudelle tasolle

Laskutus reilassa, projektit kuosissa ja liidit hallussa – Severasta on apua moneen liiketoiminnan prosessiin. Monipuolisen CRM-työkalun avulla viet myyntitehokkuuden kokonaan uudelle tasolle.

Tehokkuutta päivittäiseen myyntityöhön

Severa tarjoaa myyjälle avaimet päivittäisen myyntityön hallintaan ja tehostamiseen. CRM:stä myyjä löytää helposti sekä nykyisten että potentiaalisten asiakkaiden tiedot, aikatauluttaa yhteydenottoajat kalenteriinsa sekä kirjaa ylös asiakaskeskustelut. Sähköposti-integraation ansiosta asiakasviestit saa tallennettua suoraan Severaan aktiviteeteiksi.

Asiakkuuksien vaiheet ja myynnin tilat on nähtävillä selkeästi Kanban-näkymässä. Vaihekohtainen myyntiprosessin seuranta auttaa myyjää keskittymään juuri sillä hetkellä tärkeimpiin asiakkaisiin. Myyjän työstä tulee organisoitua ja aikataulutettua, ja huomio kiinnittyy juuri sillä hetkellä toimenpiteitä tarvitseviin asioihin. Myyntityön päivittäminen seuraavaan vaiheeseen onnistuu helposti drag and drop -toiminnolla.

Edellä mainittujen CRM:n ominaisuuksien lisäksi on tärkeää kannustaa myyjää oppimaan uutta ja kehittymään. Kun ohjelmisto toimii joustavasti ja myyjä huomaa voivansa kehittää sen avulla omaa toimintaansa, tulee päivittäisestä myyntityöstä mielekästä. Aito motivaatio työhön luo tehokkuutta myös myyntiprosessiin.

Esimerkiksi myyntiennusteen ja provisiopalkan arvioiminen on Severalla yksinkertaista ja johdonmukaista. Visuaaliset raportit auttavat hahmottamaan tulevien kuukausien myyntiennustetta. Myyjä voi parhaassa tapauksessa arvioida palkkansa etukäteen sentin tarkkuudella. Arviot edesauttavat itsearviointia ja kannustavat myyjää kehittymään.

Ajantasaista tietoa ja kommunikointia

Myyjä käyttää monenlaisia työkaluja kuten kalenteria, sähköpostia, Excel-tiedostoja ja laskutusohjelmia, jotka keräävät, tuottavat ja analysoivat tietoa. Tietoa on saatavilla paljon, ja myyjältä saattaa kulua paljonkin aikaa tiedon etsimiseen.

Pilvipohjaiseen Severa CRM-järjestelmään voi synkronoida tiedot kaikista myyjän käyttämistä työkaluista, niin Exceleistä, kalentereista kuin ulkoisista lähteistä. Kun asiakastiedot ovat ajan tasalla ja saatavilla yhdestä paikasta, aikaa säästyy, ja myyjä voi keskittyä tiedon etsimisen sijaan myyntityön tekemiseen.

Ajantasaisen tiedon jakaminen on tärkeää myös koko myyntiorganisaation tehokkuuden kannalta. Tiedonkeruuseen ympäri organisaatiota on turha käyttää aikaa, kun myyntiin liittyvää tietoa voi jakaa CRM-ohjelmistossa. Näin kaikki olennaiset henkilöt pysyvät ajan tasalla asiakasta koskevista yksityiskohdista ja jokaisella on valmiudet palvella asiakasta yksilöllisesti, vaikka aikaisemmin kyseisen asiakkaan kanssa ei olisikaan asioinut.

Severalla myyjä voi myös tarttua liideihin ja aikatauluttaa uusasiakashankintaan liittyvät toimenpiteet omaan kalenteriinsa. Myyntiorganisaation laajuisesti näkyy, mitkä liidit ovat vapaana ja mitkä jo otettu hoidettavaksi.

Johdolle tukea seurantaan

Johdolla on talousvastuu myynnin toiminnasta. Siksi esimiehen on tärkeää seurata ja analysoida myyntiputkea niin kokonaisuutena kuin pienempinä palasina.

Yksittäistä myyjää seuraamalla esimies voi tunnistaa parhaita toimintamalleja ja jalkauttaa niitä muidenkin myyjien toimintaan. Kokonaisuuden seuraaminen puolestaan on tärkeää, jotta toiminnasta saadaan oikea kuva ja voidaan tehdä mahdollisia korjausliikkeitä myyntiosaston tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin.

Severassa esimies voi valita myynnin seurantaan sopivimmat mittarit ja tarkastella toimintaa yksittäisen myyjän, asiakassegmentin tai jopa koko myyntiorganisaation laajuisesti. Graafisten analyysien tekeminen, räätälöitävien raportointipohjien käyttäminen ja ennusteiden luominen tuottavat tietoa, jonka avulla organisaatiota voi tehokkaasti ohjata eteenpäin.

Katso webinaari ja näe käytännössä, miten Severan myynti- ja asiakkuudenhallinta toimii:

Kuinka aloitat myynnin seurannan Severalla

Severa

Severa on asiantuntijayrityksen toiminnot myynnistä laskutukseen saumattomasti yhdistävä toiminnanohjausjärjestelmä, jolla johdat liiketoimintaa ennustettavasti kohti kasvua. Suomen suosituin projektinhallinnan ohjelmisto tukee kannattavuutta unohtamatta yrityksenne menestymisen mahdollistavia ihmisiä.