KannattavuusLaskutus

Kasvava IT-asiantuntijatalo sai Severasta kilpailuedun

2 min luku | 15.8.2023

Jalo IT halusi luoda selkeän ja tehokkaan prosessin työn laskuttamiseen. Severan käyttöönoton jälkeen uudistetusta prosessista on muodostunut kilpailuetu, joka on houkutellut myös uusia asiakkaita.

Jalo IT Oy tarjoaa erityisesti pienemmille pk-yrityksille erilaisia IT-palveluja ja -ratkaisuja. Yrityksen lähtökohta on tuoda IT-palveluihin läpinäkyvä ja tasavertaistava malli, joka ei suosi vain suuren liikevaihdon yrityksiä.

IT-palveluja tuottavalta yritykseltä kuluu aikaa muuhunkin kuin asiakkaiden tukitöihin. Siksi työn merkitseminen ja asiakkaan laskuttaminen tulee olla tehokasta, jotta tuotetut palvelut ovat liiketoiminnan kannalta kannattavia niin it-palveluja tuottavalle yritykselle kuin heidän asiakkailleen.

“Tunnistimme, että suurin osa saamistamme tukipyynnöistä saatiin ratkaistua alle 15 minuutissa. Asiakkaiden kertoman mukaan useilla kilpailijoillamme tukipyynnöt laskutetaan alkavalta tunnilta”, toimitusjohtaja Ville Soikkola kertoo.

“Haluamme tehdä asiat vähän toisin ja ennen kaikkea asiakaslähtöisesti. Sitä varten tarvitsimme tehokkaan tavan asiakkaiden laskutukseen, jotta 15 minuutin työstä voi laskuttaa käytetyn ajan mukaisesti. Eli tarvitsimme ohjelmiston, joka vastaisi tarpeeseemme”, Soikkola jatkaa.

“Valitsimme Severan, koska siinä on kaikki tarvittava. Lisäksi se nousi meidän IT-asiantuntijoiden suosikiksi.”

Severa on IT-asiantuntijoiden mieleen

“Kuulin kehuja Severasta. Entisten kollegoideni mukaan Severan avulla oli nimenomaan ratkaistu vastaavanlaisia laskutukseen liittyviä haasteita kuin mihin mekin haimme ratkaisua”, Soikkola kertoo.

Löytääkseen ratkaisun Jalo IT aloitti selvitystyön ja teki vertailuja eri ohjelmistojen välillä. Vertailussa kaikki vaihtoehdot pisteytettiin sen mukaan, mitä ohjelmistolta vaadittiin.

“Meillä oli talon sisäinen toimittajariippumaton selvitys vaihtoehdoista. Listasimme taulukkoon tarkasti kaikki vaatimukset ohjelmistolta yhdessä henkilöstön kanssa. Lopulta meille jäi vain 2󠁟𑁋3 vaihtoehtoa”, Soikkola muistelee.

“Valitsimme Severan, koska siinä on kaikki tarvittava. Lisäksi se nousi meidän IT-asiantuntijoiden suosikiksi”, Soikkola toteaa.

Vaikka Jalo IT:ssä ei alussa tarvittu kaikkia Severan tarjoamia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia, oli esimerkiksi projektinhallinta-työkalu hyvä lisä tulevaa ajatellen.

“Pystymme tuottamaan markkinoista poikkeavaa palvelua, ja se on kilpailuetumme.”

Severa mahdollistaa Jalo IT:n kilpailuedun

Severan asiantuntija oli mukana projektissa, jossa käyttöönotto toteutettiin vaiheittain. Tämä mahdollisti Jalo IT:ssä normaalin päivittäisen työskentelyn käyttöönoton ohella. 

“Severan käyttöönotto oli sujuva. Meillä meni noin pari kuukautta Severan ostamisesta siihen, että saavutimme alkuvaiheessa määritellyt tavoitteet. Projektin pystyisi toteuttamaan nopeallakin aikataululla, mutta halusimme vaiheittaisen käyttöönoton, koska pienessä kasvuyrityksessä ei ole mahdollisuuksia pysäyttää tuotantoa käyttöönoton ajaksi”, Soikkola perustelee.

Severa on tuonut yritykselle hyötyjä nopeasti. Laskutusperusteiden läpinäkyvyys Jalo IT:n asiakkaille ja laskutus alkavalta 15 minuutilta on tuonut IT-yritykselle uusia asiakkaita.

“Pystymme tuottamaan markkinoista poikkeavaa palvelua, ja se on kilpailuetumme. Osa uusista asiakkaistamme on vaihtanut meille laskutusperusteen läpinäkyvyyden ansiosta. Olemme myös huomanneet, että asiakkaidemme kynnys ottaa yhteyttä tukeen on madaltunut toimintamallimme ansiosta”, Soikkola iloitsee.

“Maailma on menossa entistä enemmän siihen suuntaan, että kaikilla toimialoilla asiakas haluaa tietää, mitä hän saa ja mistä hän maksaa”, Soikkola jatkaa.

Severan käytön laajentaminen ja integraatiot muihin ohjelmistoihin  

Ensimmäisessä vaiheessa Severasta hyödynnettiin tuntikirjausta laskutukseen ja työajanseurantaan. Tällä hetkellä Jalo IT laajentaa Severan käyttöä ja integraatioitakin on suunnitteilla.  

“CRM-ominaisuudet otimme nyt kesällä käyttöömme. Lisäksi erilaisia integraatioita on suunnitteilla, kuten esimerkiksi puhelinvaihteen integroiminen Severaan”, Soikkola paljastaa.

Minna Hirvonen

Minna Hirvonen työskentelee Visma Solutionsin sisältömarkkinoinnissa. Minna arvostaa hyödyllisiä ja informatiivisia tekstisisältöjä. Siksi hän päätyi sisällöntuottajaksi jo vuonna 2004, jotta tiedonnälkäiset löytävät vastauksia digitaalisista kanavista.