Raportointi

Nyt on aika laittaa tunti- ja projektiseuranta kuntoon – Uusi tutkimus- ja kehittämisvähennys edellyttää tarkkaa raportointia

2 min luku | 26.1.2023
Tutkimus- ja kehittämisvähennys

Vuoden alusta astui voimaan uusi laki, joka tuo lisäverovähennyksen yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Uusi verokannustin täydentää suoria tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukia. Sen tavoitteena on lisätä suomalaisten yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaan tekemiä investointeja ja siten kasvattaa yritysten tuottavuutta.

Uusi laki tuo tutkimus- ja kehittämisvähennyksen entistä paremmin myös pk-yritysten hyödynnettäväksi. Aikaisemmin verovähennyksen saaminen edellytti yhteistyötä yliopistojen tai muiden ei-kaupallisten tutkimusorganisaatioiden kanssa. Nyt lisävähennyksen saa myös muiden kumppaneiden kanssa toteutettujen hankkeiden alihankintalaskuista. Lisäksi yritys voi vähentää omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytetyt palkkakulut.

Vähentää voi jopa satoja tuhansia


Uuden lain mukaisesti tutkimus- ja kehitystoimintaan käytetyistä menoista voi vähentää yrityksen verotuksessa 50%, maksimissaan 500 000 euroa verovuotta kohden. Uudessa laissa on määritetty myös ylimääräinen lisävähennys, jota voi hakea, kun yrityksen tutkimus- tai kehitystoiminta on kasvanut edelliseen vuoteen nähden. Ylimääräinen lisävähennys voi olla 45% menojen tosiasiallisen lisäyksen määrästä ja ja sen enimmäismäärä verovuonna on myös 500 000 euroa.

Laissa tutkimus- ja kehittämistoiminnaksi määritellään luova ja systemaattinen toiminta tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttäminen uusiin sovelluksiin, joilla tavoitellaan olennaisesti jotain uutta. Verohallinto antaa alkuvuodesta tarkemmat ohjeet millaisesta toiminnasta ja miten vähennyksiä voi tehdä.

Yrityksen omassa toiminnassa tutkimus- ja kehitystyöhön käytetty työaika täytyy pystyä erottamaan muusta toiminnasta selkeästi.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa eli käytännössä jo niihin osakeyhtiöiden tilikausiin, jotka päättyvät tammikuun 2023 lopussa.

Raportointi kuntoon


Viime vuosien turbulenssi on saanut monet yritykset kehittämään toimintaansa, joten jokaisen tutkimus- ja kehittämistoimintaansa lisänneen yrityksen kannattaa nyt olla tarkkana. Fiksuinta on tässä vaiheessa odottaa tarkemmat ohjeistukset, jotta voit oikeaan tietoon pohjaten arvioida, olisiko teidän yrityksellä verovähennyksiin oikeuttavaa toimintaa tai onko sellaista suunnitteilla.

Toinen tärkeä tehtävä on tarkastaa yrityksen raportoinnin tila ja laittaa se kuntoon. Varsinkin yrityksen omassa toiminnassa tutkimus- ja kehitystyöhön käytetty työaika täytyy pystyä erottamaan muusta toiminnasta selkeästi, jotta verovähennyksiä voi hakea.

Palkkakustannusten kohdistuminen tiettyyn projektiin tulee olla dokumentoitu.

Esimerkiksi palkkakustannusten kohdistuminen tiettyyn projektiin tulee olla dokumentoitu ja tämä voi vaatia projektikohtaista tuntiseurantaa. Myös muiden kulujen kohdistuminen kyseiselle projektille tulee järjestää esimerkiksi laskentakohteiden käyttämisellä.

Lue myös: Vinkkejä projektiraportointiin ja tärkeimpien tunnuslukujen valintaan

Oikeilla ohjelmistoilla tehoa myös työntekoon


Tässä auttaa toiminnanohjausjärjestelmä, johon tehdyt työtunnit voidaan kirjata jopa minuuttien tarkkuudella ja jokaisen työtehtävän voi kirjata omalle projektille tai laskentakohteelle. Esimerkiksi Severa tarjoaa monipuolisen työkalun henkilökunnan resursointiin sekä tuntien ja projektien kirjaamiseen.

Severassa tuntien kirjaaminen onnistuu nettiselaimen lisäksi myös mobiilisovelluksella. Kirjausten tekeminen on tehty mahdollisimman helpoksi, jotta työntekijät kirjaisivat tuntinsa mahdollisimman usein ja tarkasti.

Kaiken yrityksen toiminnallisen datan keskittäminen yhteen ohjelmistoon parantaa datan laatua ja ajantasaisuutta sekä helpottaa sen löydettävyyttä ja käytettävyyttä. Tarkat tiedot yrityksen toiminnasta, henkilöstön resursoinnista, projektien kannattavuuksista jne. antaa johdolle myös merkittävästi tietoa tutkimus- ja kehittämistoiminnan tueksi.

Yrityksen prosessien kehittäminen ja toiminnanohjauksen keskittäminen Severaan mahdollistaa yrityksen tuottavuuden kasvattamisen. Ohjelmisto myös tukee verokannustimessa piilevää tavoitetta, eli yritysten tuottavuuden tehostamista ja kannattavuuden parantamista.

Lue seuraavaksi asiakastarina: Severassa parhaat ominaisuudet liiketoiminnan kehittämiseen

Ani Rumpu

Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.