KannattavuusProjektinhallintaRaportointiResursointiToiminnanohjaus

Tehokkuutta arkkitehtitoimistoihin: Asiantuntijan viisi vinkkiä

2 min luku | 6.5.2024

Miten yhdistetään luovuus ja kannattavuus arkkitehti- ja suunnittelutoimistoissa? Kuinka lisätä tehokkuutta tinkimättä kuitenkaan laadusta ja asiakastyytyväisyydestä? Nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa arkkitehti- ja suunnittelutoimistojen on löydettävä tasapaino luovuuden ja kannattavuuden välillä. Tässä blogissa esittelemme asiantuntijan viisi vinkkiä, jotka auttavat toimistoja parantamaan tehokkuuttaan.

Lue Severan kumppanin, ruotsalaisen Confect AB:n perustajan ja toimitusjohtajan Daniel Fredholmin vinkit, jotka parantavat arkkitehti- ja suunnittelutoimistojen arkea erityisesti kannattavuuden näkökulmasta. Nämä strategiat auttavat arkkitehti- ja suunnittelutoimistoja saavuttamaan korkeamman tehokkuuden samalla kun ylläpidetään innovatiivista ja laadukasta suunnittelutyötä.

1. Integroidun toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen

Oikean toiminnanohjausjärjestelmän valitseminen on ratkaisevassa osassa toimintansa laajentamiseen pyrkiville arkkitehti- tai suunnittelutoimistoille.

Käyttämällä integroitua toiminnanohjausjärjestelmää, kuten Severaa, toimistot voivat automatisoida hallinnolliset tehtävät ja keskittyä luovaan suunnitteluun. Järjestelmä muun muassa mahdollistaa työaikaraportoinnin, projektinhallinnan ja laskutuksen tehostamisen.

Lue myös: Toiminnanohjausjärjestelmää käyttävät yritykset menestyvät kilpailijoitaan paremmin

2. Tarkka työaikaraportointi ja tehtävien priorisointi

Projektien kannattavuuden jatkuva analysointi on ratkaisevan tärkeää pitkän aikavälin menestykselle.

Säännöllinen työajanseuranta auttaa ymmärtämään projektien todellisen työmäärän. Työajan ja resurssien käytön tarkka seuranta mahdollistaa tunnistamaan tuottavat ja kannattamattomat projektit. Tieto mahdollistaa resurssien kohdentamisen kannattavampiin projekteihin ja työnkulun optimoinnin tuoton maksimoimiseksi.

Tehokas tehtävien priorisointi puolestaan parantaa työn tuottavuutta sekä vähentää työntekijöiden työkuormaa ja stressiä.

3. Huomioi henkilökohtaiset asiakassuhteet

Arkkitehtitoimistot voivat nostaa asiakassuhteensa uudelle tasolle henkilökohtaisen räätälöinnin ja yksityiskohtien huomioimisen avulla.

Investoiminen henkilökohtaisiin asiakassuhteisiin on tärkeää pitkäaikaisten ja kannattavien yhteistyösuhteiden rakentamisessa. Asiakkaan mieltymysten ja tarpeiden perusteella räätälöityjen viestintäkanavien luominen mahdollistaa henkilökohtaisen ja mieleenpainuvan palvelukokemuksen tarjoamisen. 

Tämä tarkoittaa tavallisten päivitysten ylittämistä tarjoamalla räätälöityjä raportteja, visualisointeja ja kokouksia asiakkaan sitoutumisen ja tyytyväisyyden lisäämiseksi. Hyödyntämällä teknologiaa voidaan tarjota asiakkaille entistä parempi asiakaskokemus.

4. Data-analyysi ja oivallukset

Hyödyntämällä BI-työkaluja arkkitehti- ja suunnittelutoimistot voivat sukeltaa syvälle dataan ja löytää oivalluksia, jotka parantavat projektinhallintaa ja asiakastyytyväisyyttä.

Lue myös: 4 arkea tehostavaa vinkkiä arkkitehti- ja suunnittelu­toimistoille

5. Kestävän kehityksen edistäminen

Kestävyys on tullut keskeiseksi kysymykseksi kaikilla toimialoilla. Arkkitehtuuri- ja suunnitteluala ovat olleet varhaisia edistäjiä kestävän kehityksen edistämisessä. 

Integroimalla kestävän kehityksen materiaalit ja menetelmät projekteihin, toimistot voivat vastata kasvavaan kysyntään ympäristöystävällisistä rakennuksista ja sisätiloista samalla parantaen kannattavuuttaan. 

Tämä voi lisätä toimiston houkuttelevuutta potentiaalisille asiakkaille, jotka arvostavat ympäristövastuullisuutta, ja johtaa uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Arkkitehti- ja suunnittelutoimistojen tehokkuutta voi parantaa 

Daniel Fredholmin antamilla asiantuntijavinkkeillä yhdistät luovuuden ja kannattavuuden. Hänen ehdotuksensa keskittyvät toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntämiseen, tarkkaan työajanseurantaan ja tehtävien priorisointiin, henkilökohtaisten asiakassuhteiden syventämiseen, datan analysointiin ja kestävän kehityksen edistämiseen. Nämä toimenpiteet auttavat toimistoja saavuttamaan paremman markkina-aseman.

Severa tarjoaa arkkitehti- ja suunnittelu­toimistoille kokonaisvaltaisen työkalun projektien hallintaan ja raportointiin.

Confect AB 
Confectin missio on tuoda nykyaikaiset liiketoimintajärjestelmät kaikkien yritysten saataville. Tämän yhtiö saavuttaa tarjoamalla liiketoimintakriittisiä järjestelmiä kustannustehokkaasti. Confectin sitoutuminen korkealaatuisten ja kohtuuhintaisten ratkaisujen toimittamiseen kuvastaa yrityksen tavoitetta avata kehittyneen teknologian käyttömahdollisuudet kaikenkokoisille yrityksille.

www.confect.se 

Severa

Severa on asiantuntijayrityksen toiminnot myynnistä laskutukseen saumattomasti yhdistävä toiminnanohjausjärjestelmä, jolla johdat liiketoimintaa ennustettavasti kohti kasvua. Suomen suosituin projektinhallinnan ohjelmisto tukee kannattavuutta unohtamatta yrityksenne menestymisen mahdollistavia ihmisiä.