ProjektinhallintaResursointiToiminnanohjaus

Severa osana kasvutarinaa – mukana jo ensi metreiltä

2 min luku | 10.4.2018
Severa kokemuksia berater

Rakennusalan asiantuntijaorganisaatio Berater Oy:lle on tullut ensimmäinen toimintavuosi täyteen. Henkilöstö saa pian viidennen jäsenen, eivätkä rekrytoinnit jää tähän. Perustajille Antti Veijalaiselle, Juha Rantalaiselle ja Tuomo Koskiselle oli alusta saakka selvää, että Beraterista tulee muutakin kuin työpaikka kolmelle. Heidän tavoitteenaan on olla kasvava asiantuntijayritys, joka on houkutteleva työpaikka, ja josta asiakkaat saavat laadukasta ja räätälöityä palvelua. Beraterlaiset eivät miettineet hetkeäkään, että olisivat käynnistäneet toimintaansa ilman sähköistä tuntikirjaus– ja laskutusohjelmistoa.

Severa on ollut Beraterin mukana toiminnan alusta alkaen. Järjestelmävalintaa ei kuitenkaan tehty kevyin perustein. He halusivat valita kerralla oikein, koska aloittavalla yrityksellä ei ole varaa järjestelmävaihdoksiin. “Toimittajat antoivat palautetta, että meillä on erittäin kovat vaatimukset. Sille oli kuitenkin syynsä, emmekä ole katuneet hetkeäkään valittuja järjestelmiä.” Antti Veijalainen kertoo.

Heillä oli mielessä uhkakuvia pitkittyneistä ja epäonnistuneista käyttöönottoprojekteista, jotka saattoi unohtaa heti alkuunsa. “Käyttöönotto sujui tosi hienosti, yllätyin itsekin.” Severaa ei myöskään tarvinnut sen suuremmin kouluttaa uudelle työntekijälle, vaan käytön oppi itsenäisesti sivusta katsoen.

Helppokäyttöisyys, joustavuus ja läpinäkyvyys toimialalle tärkeimmät

Vuosi on ollut beraterlaisille kiireinen. Heidän asiakas- ja työntekijälähtöinen lähestymistapansa on tuottanut hedelmää ja projekteja riittää. Berater on puhtaasti konsulttiyhtiö – he eivät koske työkaluihin, eivätkä piirrä viivoja. Heidän roolinsa tilaajan edustajan tehtävässä on suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden ohjaaminen sekä johtaminen.

Beraterin projektikanta koostuu useista pienistä muutaman tunnin töistä tuhansien tuntien laajoihin hankkeisiin. Samaan aikaan avoimena saattaa olla jopa 35 projektia. Tämä oli yksi merkittävä valintakriteeri Severassa. “Projektin avaamisen, tuntien kirjaamisen ja projektin laskuttamisen pitää olla helppoa. Siihen ei saa kulua ylimääräistä aikaa.” Veijalainen toteaa. Hän luetteleekin Severan parhaiksi ja tärkeimmiksi ominaisuuksiksi helppokäyttöisyyden, joustavuuden sekä läpinäkyvyyden. Ne ovat myös syyt, miksi Veijalainen uskoo palvelun soveltuvan juuri heidän toimialalleen parhaiten.

Mittaamalla kohti oikeaa suuntaa ja tilauskanta vakaana

Jos aikeissa on kasvaa, täytyy pyrkiä näkemään myös tulevaisuuteen. On kyettävä hahmottamaan tilaus- ja laskutuskantaa, jotta voidaan resursoida kaverit oikein ja arvioida, voidaanko uusia projekteja ottaa. Näiden lisäksi laskutusaste, projektien budjetit ja työn arvo ovat Beraterin tärkeimpiä Severassa seurattavia mittareita. Laskutusaste näyttääkin tällä hetkellä mainioita numeroita. He ovat ulkoistaneet paljon, ja automatisoineet toiminnanohjauksen sekä talouden rutiinit, jotta voivat keskittyä ydinosaamiseensa – siihen, mitä he osaavat parhaiten ja josta he nauttivat.

Beraterin koko porukka on vannoutuneita Severan käyttäjiä. Erityisesti heitä ilahduttaa matkalasku-ominaisuus. Kilometrit voi kirjata tuntikirjausten yhteydessä, eikä erillistä matkalasku-ohjelmaa tarvita. Kuiteista he liittävät kuvat matkalaskuille Visma Scannerin avulla. “Väittäisin, että tuotamme kirjanpitäjälle helppoa materiaalia, ja tämä on myös äärimmäisen helppoa meille”, Veijalainen kertoo.

Berater tulee saksan kielestä ja tarkoittaa konsulttia, neuvonantajaa. Kun sanaa tutkii laajemmassa merkityksessä, he ovat henkilöitä, jotka välittävät, tekevät asioita muiden puolesta ja antavat arvoa työpanoksellaan. Berater Oy:ssa ihmiset ovat etusijalla. He haluavat olla asiakkaille läsnä ja työntekijöille paras paikka olla töissä nyt ja tulevaisuudessa.

Severa

Severa on asiantuntijayrityksen toiminnot myynnistä laskutukseen saumattomasti yhdistävä toiminnanohjausjärjestelmä, jolla johdat liiketoimintaa ennustettavasti kohti kasvua. Suomen suosituin projektinhallinnan ohjelmisto tukee kannattavuutta unohtamatta yrityksenne menestymisen mahdollistavia ihmisiä.