KannattavuusToiminnanohjaus

Toiminnanohjausjärjestelmä – tie kannattavuuteen?

2 min luku | 30.6.2016

Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena on tehostaa organisaatioiden liiketoimintaprosesseja ja parantaa tuottavuutta. Käytännössä tehostamisen ja tuottavuuden lisääminen tarkoittaa muun muassa rahan ja tavaravirtojen kiertonopeuden parantumista, tiedonkulun nopeutumista, raportoinnin kehittymistä reaaliaikaiseksi ja henkilöstön toiminnan muuttumista systemaattisemmaksi. Näiden etujen voi hyvin nähdä vaikuttavan positiivisesti organisaatioiden kannattavuuteen, mutta voidaanko käytännössä kyseistä yhteyttä havaita?

Severan asiakkaiden ja suomalaisten toimialojen kannattavuusvertailu

Kesäkuussa 2016 lähdin tutkimaan Severan suomalaisten asiakkaiden kannattavuutta. Lisäksi vertailin Severan asiakasorganisaatioiden tuloksia suomalaisten toimialojen kannattavuuteen. Otin analyysiin mukaan toimialat, joissa Visma Severalla on tilastollisesti merkitsevä asiakasmäärä. Analyysiin valikoitui lopulta 21 toimialaa.

Organisaatioiden kannattavuutta mitattiin tilikauden tuloksen, käyttökateprosentin (EBITDA-%), liikevoittoprosentin (EBIT-%), nettotulosprosentin sekä sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROI) avulla. Vertailussa käytettävät tunnusluvut on poimittu vuosilta 2014 ja 2015. Vertailtavat arvot ovat Severan asiakkaiden ja toimialojen mediaaneja.

Severan asiakkaat menestyivät kannattavuusvertailussa paremmin lähes jokaisella mittarilla ja toimialalla kuin organisaatiot, jotka eivät käytä Severan toiminnanohjausjärjestelmää.

Analyysin tulokset ovat johdonmukaisia – Severan asiakkaat menestyivät kannattavuusvertailussa paremmin lähes jokaisella mittarilla ja toimialalla kuin organisaatiot, jotka eivät käytä Severan toiminnanohjausjärjestelmää. Tilikauden tulosta mitattaessa Severan asiakkaat menestyivät 20/21 toimialalla paremmin kuin kilpailevat yritykset. Liikevoittoprosenttia tarkkailtaessa Severan asiakkaat saavuttivat toimialan mediaania paremman tuloksen 18/21 toimialalla. Käyttökateprosentin ja nettotulosprosentin toimiessa mittareina Severan asiakkaat suoriutuivat kilpailijoita paremmin 17/21 toimialalla. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli Severan asiakkailla korkeampi 19/21 toimialalla kuin toimialojen mediaanit.

Kannattavuus ja toiminnanohjausjärjestelmät kulkevat käsi kädessä

Organisaation kannattavuuden ja toiminnanohjausjärjestelmien välillä on havaittavissa vahva yhteys – kannattavat yritykset panostavat toiminnanohjausjärjestelmiin. Vaikka kannattavuus ja toiminnanohjausjärjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa, lopullinen päätelmä näiden kausaalisuudesta jää vielä tässä vaiheessa avoimeksi. Johtaako toiminnanohjausjärjestelmä organisaatioiden kannattavuuteen vai organisaatioiden kannattavuus toiminnanohjausjärjestelmien käyttämiseen? Kenties alkuperäinen otsikko muovautuu jatkossa muotoon: ”Kannattavuus – tie toiminnanohjausjärjestelmiin?”

Tulosten viesti on kuitenkin selvä: kannattavat organisaatiot panostavat toiminnanohjausjärjestelmiin ja pitävät toiminnanohjausta yhtenä edellytyksenä menestyvän liiketoiminnan pyörittämisessä.

Harkitsetko toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa tai päivittämistä?
Ota meihin yhteyttä – asiantuntijamme auttavat juuri teille sopivan järjestelmän valinnassa ja käyttöönotossa.

Severa

Severa on asiantuntijayrityksen toiminnot myynnistä laskutukseen saumattomasti yhdistävä toiminnanohjausjärjestelmä, jolla johdat liiketoimintaa ennustettavasti kohti kasvua. Suomen suosituin projektinhallinnan ohjelmisto tukee kannattavuutta unohtamatta yrityksenne menestymisen mahdollistavia ihmisiä.