JohtaminenResursointi

Ennakointi ja raamit ovat itseohjautuvan organisaation edellytys

2 min luku | 22.12.2021

Minulla on mielenkiintoinen näköalapaikka asiantuntijaorganisaatioiden tapaan toimia ja mahdollisuus aistia muutoksia siinä. Keskustelen päivittäin joko suoraan projektiliiketoimintaa harjoittavien yritysjohtajien tai heidän kanssaan tekemisissä olevien kollegoiden ja kumppanien kanssa erilaisista tahtotiloista hyödyntää Visma Severaa sekä siitä, mihin suuntaan liiketoimintaa halutaan ohjata sen avulla.

Pitkästä kaavasta lyhyisiin sykleihin

Perinteiset johtamismallit perustuvat hierarkioiden lisäksi vuosittaiseen suunnitteluun ja tuloksen sekä muiden mittarien seurantaan, esimerkiksi tilikauden ympärillä. 2020-luvulla liiketoimintaympäristön muutostahti on kuitenkin nopeutunut ja kiihtyy jatkuvasti, mikä on helposti ristiriidassa jäykkien johtamismallien kanssa.

Yrityksen luotsaaminen oikeaan suuntaan vaatii entistä enemmän terävän peräpeilin lisäksi katsetta tulevaan ja kykyä hyödyntää entistä lyhyempiä ohjaussyklejä. Menetelmiä tämän avuksi on monia, mutta otetaan sitten käyttöön OKR:t (Objectives & Key Results) tai jokin muu menetelmä, sen pitää lopulta olla vain väline yhteisen tahtotilan toteuttamiseen.

Johtamismalleja pöllyttäessä on samalla hyvä pohtia omaa toimintakulttuuria, joka liittyy mikromanagerointiin tai vastavuoroisesti aitoon itseohjautuvuuteen. Puhummeko vain itseohjautuvuudesta vai tarjoammeko sille aidosti puitteet ja huolehdimme samalla henkilöstön hyvinvoinnista?

Mitä itseohjautuvuus tarkoittaa?

Itseohjautuvuus tuntuu olevan usein jopa itseisarvon asemassa, mutta tapoja mieltää sen rooli osana kokonaisvaltaista työskentelykulttuuria on lähes yhtä monta kuin on kertojia. Itse kuvaisin sitä näin:

Itseohjautuvuus vaatii johtamismallia, jossa yhdessä sovitut tavoitteet ovat keskiössä. Tavoitteiden seurannan lisäksi suunnitelmallisuus ja ennakointi ovat avainasemassa. Tarvitaan myös raamit ja reunaehdot tekemiselle, jotta tiimi tai työntekijä voi ohjautua oikeaan suuntaan osana itseohjautuvaa organisaatiota.

Projektivetoisessa liiketoiminnassa edellinen voi tarkoittaa niinkin yksinkertaisia asioita kuin käytössä olevan resursoidun työajan, odotettujen tehtävien ja tärkeimpien tavoitteiden selväksi tekemistä sen sijaan, että päätetään työntekijän puolesta, mitä hän tekee torstai-iltapäivällä.

Lue myös: Mitä projektien resursointi oikeastaan tarkoittaa ja miten sitä kannattaa tehdä?

Työntekijät ovat asiantuntijayritysten keskeisin voimavara

Mikromanageroinnin sijaan itseohjautuvassa, avoimessa organisaatiossa työntekijöiden resurssisuunnitelma pitäisi olla kaikkien nähtävissä ja työntekijällä mahdollisuus vaikuttaa siihen. Asiantuntija pystyy näin itse hallinnoimaan tehokkaasti omaa ajankäyttöään ja toisaalta auttaa samalla myös johtoa maksimoimaan käyttöasteen.

Tällä tavoin tuetaan käytännön itseohjautuvuuden toteutumisen mahdollisuuksia. Kysymyshän on viime kädessä mikromanageroinnin vastakohdasta – asiantuntijan luvasta toimia ja tehdä valintoja yhteisesti määritellyn raamin sisällä. Odotukset tämän kaltaisille toimintamalleille kasvavat jatkuvasti ja samalla myös ymmärrys siitä, että työntekijät ovat asiantuntijayritysten keskeisin voimavara, joiden löytämisestä ja talossa pitämisestä käydään ennennäkemättömän kovaa kamppailua.

Severa on liiketoiminnan ennakoinnin työkalu

Nopeiden muutosten keskellä johtaminen vaatii toimivaa työkalupakkia. Severa muokkaantuu erilaisiin asiantuntijayritysten tarpeisiin ja muokattavan työkalun lisäksi kattavat sovellusrajapinnat ja integraatiot mahdollistavat sen käyttöönoton osana suurempaa markkinoinnin, myynnin, työnohjauksen, raportoinnin tai johtamisen järjestelmistä koostuvaa kokonaisuutta.

Pyrimme Severalla mahdollistamaan tehokkaan ja kannattavan liiketoiminnan lisäksi keskeisten tunnuslukujen määrittelyn, raportoinnin ja ennakoinnin. Johtaja ei joudu seuraamaan sivusta sitä, mihin liiketoiminta kehittyy, vaan voi keskittyä ohjaamaan kokonaiskuvaa. Tähtäämme tähän sekä itse järjestelmän että asiantuntijoidemme ja myös osaavien kumppaniemme kautta.

Itselleni valoa koronavuoden synkkyyteen on tuonut se, että asiakasyritystemme vuoden 2020 mediaanikannattavuus on ollut 30 % suurempi ja kasvu moninkertainen verrattuna muihin toimialan yrityksiin.

Lue asiakaskokemus: Severa toi läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta itseohjautuvan IT-yrityksen arkeen

Teemu  Heimala

Teemu Heimala on PSA-liiketoiminnan tuotejohtaja, jolla on pitkä tausta asiantuntijayritysten parissa toimimisesta, tuotekehityksestä sekä myynnistä. Hänen intohimonsa on kehittää liiketoiminnan ratkaisuja, jotka tarjoavat yrityksille lisäarvoa sekä erinomaisia asiakaskokemuksia.