IntegraatiotToiminnanohjaus

Jiran integrointi IT-yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään

2 min luku | 16.11.2018
Jira ja Severa integraatio

Ohjelmistojen suunnittelussa ja toteutuksessa käytetty Jira auttaa yritysten tuotekehitystiimejä järjestämään ja ohjaamaan töitään. Vaikka Jira on käyttötarkoitukseensa vallan toimiva ratkaisu, siinä on omia puutteitansa varsinkin kokonaisvaltaisen toiminnanohjauksen ja projektinhallinnan näkökulmasta.

Integroimalla Jiran monipuoliseen IT-yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään nämä puutteet saadaan taklattua.

Toiminnanohjausjärjestelmän ei ole siis tarkoituskaan korvata Jiraa, vaan tarjota entistä tehokkaampia työkaluja laskutuksen, kannattavuuden ja käyttöasteen seurantaan. Manuaalisen työn määrä vähenee huomattavasti integraation avulla, kun projektien ja asiakastyön tiedonsiirto voidaan automatisoida.

Kirjaa tunnit suoraan laskutukseen

Integraation tavoitteena on mahdollisimman helppo ja vaivaton työskentely kaikille työntekijöille. Jirassa koodaajat saavat edelleen kirjata tunnit samaan järjestelmään, jota muutenkin käyttävät taskien hallintaan. Pelkkää Jiraa käytettäessä ongelmaksi kuitenkin muodostuu tuntien laskuttaminen. Jirasta tunnit saadaan koostettua asiakas- ja projektikohtaisesti, minkä jälkeen ne viedään manuaalisesti laskulle. Tämä manuaalinen työ voi viedä laskutusta tekevän työntekijän työaikaa useamman päivän kuusta.

Integraation avulla tunnit saadaan siirrettyä automaattisesti toiminnanohjausjärjestelmään, jossa voit käyttää niitä laskutuksen ja raportoinnin pohjana. Toiminnanohjausjärjestelmässä voit laatia projektin taustalle hinnoittelun, joka määrää meneekö joku tunti laskutukseen vai ei. Kun hinnastot ovat kohdallaan ja rajapinta on määritelty oikein, saat muutamalla klikkauksella luotua tuntien pohjalta laskut tuntitietoineen esimerkiksi edellisen kuukauden osalta.

Integraatio säästää siis sekä aikaa että vaivaa, mikä taas näkyy kustannussäästöinä ja parhaimmillaan laskutettavan työn lisääntymisenä. Monella yrityksellä jää laskuttamatta koodarien tekemää työtä yksinkertaisesti siitä syystä, ettei tunteja kirjata järjestelmällisesti yhteen paikkaan.

Jos Jira on yhdistetty lisäksi Netvisoriin, saat apua myös taloushallintoon.

Lue myös: Severan sovellusintegraatiot laajenevat

Seuraa projektien kannattavuutta ja valmiusastetta

Tuntien lisäksi integraation avulla voidaan siirtää helposti myös muita projektien vaiheiden tietoja. Siinä missä Jira on kätevä yksittäisten ja nopeatempoisten sprinttien hallintaan, toiminnanohjausjärjestelmä antaa laajemman yleiskuvan projektien tilanteista. Projektipäällikkö voi toiminnanohjausjärjestelmän avulla ennustaa tulevaa työkuormaa ja työntekijöiden resursointia sekä tarkastella mahdollisia pullonkauloja.

Kun tunnit on viety onnistuneesti toiminnanohjausjärjestelmään, voit laskutuksen kautta tarkastella myös projektien ja asiakastyön kannattavuutta. Jirasta ei saa helposti kannattavuuspuolen mittareita, mutta toiminnanohjausjärjestelmässä tämä onnistuu vaivattomasti.

Kannattavuus lasketaan asiakastyön laskutuksen ja kulujen pohjalta. Severassa jokaiselle työntekijälle voidaan määritellä sisäinen kuluhinta, eli paljonko henkilölle työskentelystä syntyy palkka- ja muita kuluja tuntia kohden. Saat kohdistettua myös muut kulut ja menot projekteille suoraan järjestelmässä ja pääset tarkastelemaan kannattavuutta asiakas-, projekti- tai työntekijäkohtaisesti.

Tee kattavat raportit ja ennusteet päätöksenteon tueksi

Vaikka Jirasta onkin mahdollista tuoda ulos joitakin graafeja, monien raporttien ja ennusteiden tuottaminen on lähinnä manuaalista räpiköintiä. Severalla reaaliaikaisten raporttien muodostaminen johdon päätöksenteon tueksi sujuu vaivattomasti.

Integraatiolla saat toiminnanohjausjärjestelmän kautta laskettua muun muassa työntekijöiden laskutusastetta. Henkilöstön laskutusaste kertoo, kuinka paljon työntekijöiden työstä on laskutettavaa asiakastyötä ja kuinka paljon taas ei-laskutettavaa sisäistä työtä. Tieto on tärkeää kannattavuuden kehittämiseksi.

Laskutettavan asiakastyön pohjalta voit laatia myös ennusteet tulevasta laskutuksesta. Ennuste näyttää prosenttilukuna, miten laskutusennuste ja todellinen laskutus ovat vastanneet toisiaan.

Lue myös: REST API tuo Severan käyttäjille lisää automaatiota ja parantaa workflowta

IT-yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä on moneksi

Projektiseurannan, raporttien ja ennusteiden lisäksi hyödyt toiminnanohjausjärjestelmästä myös monessa muussa tehtävässä. Järjestelmä kokoaa yhteen koko prosessin tiedot myynnistä laskutukseen. Kun tiedot löytyvät yhdestä järjestelmästä, hallitset projekteja paremmin ja saat aina reaaliaikaiset raportit päätöksenteon tueksi. Mikäli käytössäsi on myös muita työkaluja, voit luoda omia rajapintatoteutuksia avointa REST API:a hyödyntämällä.

Lue lisää toiminnanohjausjärjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista IT-alan yrityksille.

Severa

Severa on asiantuntijayrityksen toiminnot myynnistä laskutukseen saumattomasti yhdistävä toiminnanohjausjärjestelmä, jolla johdat liiketoimintaa ennustettavasti kohti kasvua. Suomen suosituin projektinhallinnan ohjelmisto tukee kannattavuutta unohtamatta yrityksenne menestymisen mahdollistavia ihmisiä.