Integraatiot

Severan sovellusintegraatiot laajenevat

2 min luku | 3.3.2022
Severan sovellusintegraatiot laajenevat FacebookLinkedInTwitterEmail

En kaipaa aikaa, jolloin kymmenien Excelien pyörittäminen ja vertailu oli osa päivittäistä rutiinityötäni.

Vaikka Excel on edelleen pätevä ja käyttökelpoinen työkalu, sen merkitys liiketoiminnan suunnittelussa ja raportoinnissa on onneksi vähenemään päin.

Tieto jakautuu useisiin sovelluksiin

Useat henkilöstö-, talous-, palkka- ja projektihallinnon digitaaliset sovellukset ovat jo aikoja sitten korvanneet Excelit. Vaikka digitaaliset palvelut kehittyvät, Exceleiden vertailun tilalle on tullut haasteeksi digitaalisten työkalujen yhteensovittaminen ja tiedon siirtyminen järjestelmien välillä.

Samojen tietojen syöttöön lukuisiin järjestelmiin uppoaa aikaa, ja samalla riski inhimillisen näppäilyvirheen mahdollisuuteen kasvaa.

Severan integraatiot kehittyvät koko ajan

Severaa on kehitetty systemaattisesti niin, että se keskustelisi lähes kaikkien tunnetuimpien digitaalisten työkalujen kanssa. Yhteen työkaluun syötetty tieto liikkuu sujuvasti Severan ekosysteemissä eri sovellusten välillä API:en eli rajapintojen kautta. Uusimpana uutena olemme päivittämässä aiemman rajapintamme REST-API:iin, joka tehostaa entisestään sovellusten ja työkalujen integraationäkymiä. REST-API:a käyttämällä Severan käyttäjä voi luoda omia ohjelmistorajapintojaan myös itsenäisesti.

Yhdistämällä henkilöstö-, talous-, palkka- ja projektihallinnon työkalut ja sovellukset Severan ekosysteemiin, tietojen jatkuvan rutiininomaisen monisyötön sijaan aika säästyy asiantuntijatyöhön. Ja tietenkin liiketoiminnan ennakointiin ja johtamiseen. Lue lisää aiheesta ennakointia ja itseohjautuvuutta käsittelevässä blogitekstissään.

Data liikkuu turvallisesti Severan ekosysteemissä

Peruslähtökohtana Severan tietoturvallisuuteen sovellusten ja työkalujen ekosysteemissa on se, että kehitämme Vismalla Severa-tuotteidemme tietoturvaa jatkuvasti. Laajaan tietoturvadokumenttiimme on kirjattu kaikki tarvittava tieto.

Toiseksi, API-rajapinta on mahdollista saada yrityksen käyttöön. Yrityksen pääkäyttäjä voi luoda yksittäiset rajapinta-tunnukset, joiden avulla saadaan muodostettua yhteys Severan ja yrityksen järjestelmien välille. API-tunnuksille on mahdollista antaa pääsy ainoastaan integraation tarvitsemiin osioihin. Esimerkiksi, mikäli integraatio tarvitsee Severasta ainoastaan asiakastietoja, voidaan rajata, että tunnuksella on pääsy ainoastaan asiakastietoihin.

Ja viimeiseksi: käyttöönottokoulutuksemme ovat tässäkin asiassa kultaa. Severan käyttöönoton kouluttajat ohjaavat ja neuvovat ohjelmistorajapintojen käytössä.

Severa

Severa on asiantuntijayrityksen toiminnot myynnistä laskutukseen saumattomasti yhdistävä toiminnanohjausjärjestelmä, jolla johdat liiketoimintaa ennustettavasti kohti kasvua. Suomen suosituin projektinhallinnan ohjelmisto tukee kannattavuutta unohtamatta yrityksenne menestymisen mahdollistavia ihmisiä.