ResursointiSevera

Sähköinen työajanseuranta on kätevää ja kannattavaa

2 min luku | 21.11.2018

Työajanseurannan sekä työtuntien kirjaamisen tulee olla helppoa ja nopeaa. Näin voidaan taata, että jokainen tunti ja kulu kirjataan oikein ja päivittäin.

Asiantuntija- ja projektiyrityksissä tehdyt työajankirjaukset auttavat seuraamaan tuottavuutta, laskutusastetta ja projekteihin käytettyä aikaa.

Laki velvoittaa seuraamaan työaikaa

Yrityksen on seurattava työntekijöidensä työaikaa. Työaikalaki velvoittaa työnantajaa pitämään työaikakirjanpitoa jokaisesta tehdystä työtunnista ja niistä maksetuista korvauksista henkilöittäin. Tehdyt työtunnit pitää pystyä osoittamaan tarkasti, sillä työsuojeluviranomainen voi tehdä tarkistuksen milloin tahansa.

Sähköiseen työajanseurantaan kirjatut tunnit arkistoituvat automaattisesti työaikalain edellyttämällä tavalla. Monipuoliset raportit auttavat hahmottamaan työntekijöiden liukumasaldoa sekä työkuormaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Lue myös: Quiet quitting -ilmiö korostaa työajanseurannan tärkeyttä asiantuntijatyössä

Miksi sähköinen tuntikirjaus?

Manuaalisen merkitsemisen sijaan sähköinen työaikakirjaus on huomattavasti varmempi ja luotettavampi tapa hoitaa tuntikirjaus. Sähköisessä järjestelmässä tiedot pysyvät tallessa ja sieltä on helppo seurata kaikkien työntekijöiden työaikaa vaikkapa tunti tunnilta.

Kirjaa tunnit ja seuraa ajankäyttöä samassa järjestelmässä, jossa projektit ja tehtävät ovat. Käytä kellotusta, kirjaa tunteja tehtävittäin tai projekteittain. Pääasia on, että kirjaus ja seuranta on vaivatonta ja nopeaa.

Mahdollistaa myös liikkuvan työn työajanseurannan

Sähköisen työaikakirjauksen etuna on erityisesti se, että työajankirjaaminen onnistuu helposti myös silloin, kun tehdään liikkuvaa työtä. Useissa yrityksissä esimerkiksi myyjät tekevät pääsääntöisesti liikkuvaa työtä ja ovat harvemmin fyysisesti läsnä yhdessä työpisteessä.

Tunnit voidaan kirjata työajanseurantaan mobiilisti tai muulla päätelaitteella vaikkapa asiakkaan luona, autossa tai kotona.

Tuntikirjanpidon lisäksi työajanseuranta toimii projektinhallinnan tukena

Yrityksen päätehtävänä on tehdä voittoa, jolloin käytetyn työajan ja työstä saatavan korvauksen tulisi olla tasapainossa.

Kun työaika kirjataan projektikohtaisesti työajanseurantaan nähdään, käytetäänkö projektiin suunniteltua enemmän työtunteja, ja näin voidaan korjata palveluiden hinnoittelua tai puuttua mahdollisiin työtä hidastaviin tekijöihin.

Työajanseuranta ei siis ole pelkästään lain velvoittama pakollinen paha, vaan sen avulla pystytään kasvattamaan yrityksen tuottavuutta.

Myös projektien aikatauluja voidaan seurata kätevästi järjestelmän avulla. Järjestelmästä nähdään, ollaanko pysytty sovitussa aikataulussa. Se auttaa projektipäällikköä suunnittelemaan projekteille kuluvaa työaikaa ja sen myötä myös asiakkailta laskutettavaa työaikaa.

Lisäksi projektipäällikkö voi resursoida henkilöstön paremmin, kun kerätyn datan perusteella tiedetään, kuinka paljon projektin mihinkin osa-alueeseen kuuluu työaikaa.

Etsitkö ratkaisua työajanseurantaan ja tuntikirjauksiin? Ota yhteyttä – autamme sinua löytämään sopivan järjestelmän.

Severa

Severa on asiantuntijayrityksen toiminnot myynnistä laskutukseen saumattomasti yhdistävä toiminnanohjausjärjestelmä, jolla johdat liiketoimintaa ennustettavasti kohti kasvua. Suomen suosituin projektinhallinnan ohjelmisto tukee kannattavuutta unohtamatta yrityksenne menestymisen mahdollistavia ihmisiä.