JohtaminenResursointi

Severan vahvuuksia ovat liiketoiminnan ohjaaminen ja resursointi

2 min luku | 15.4.2021

Severa on erinomainen työkalu asiantuntijayrityksen toiminnan ohjaukseen. Se on kehitetty nimenomaan projektityötä tekeville ja siitä löytyy monia erityisesti luovan ja tuntipohjaisen työn tehostamista tukevia toiminnallisuuksia.

Toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa olennaista on valita juuri omalle toimialalleen sopivin järjestelmä. Severan suunnittelussa on käytetty pohjana mm. mainos-, insinööri-, IT- ja konsultointitoimistojen toimintatapoja ja siksi se on erityisen tehokas ratkaisu juuri näiden alojen yrityksille.

Kattavat raportit liiketoiminnan ohjaamiseen

Severassa on kolme selkeää etua verrattuna markkinoilla oleviin kilpailijoihin. Ensinnäkin se on paras työkalu asiantuntijayrityksen liiketoiminnan ohjaamiseen. Severassa on monipuoliset, laajasti muokattavat raportit ja siitä löytyy kattavasti valmiita tunnuslukuja juuri asiantuntijayrityksen liiketoiminnan ohjaamiseen. Yrityksen johto voi asettaa tavoitteita ja seurata niiden toteutumista haluamiensa KPI-lukujen avulla.

Helposti muokattavien raporttien ja työpöytien ansiosta jokainen käyttäjä voi seurata helposti itselleen tärkeimpiä yritystasoisia tai henkilökohtaisia tunnuslukuja. Myyjät voivat seurata esimerkiksi myyntiputken virtausta, asiantuntijat omien projektiensa etenemistä ja projektipäälliköt hankkeiden kannattavuutta. Liiketoiminnan kokonaiskuvan hahmottamista helpottaa merkittävästi, kun myynti- ja projektiputkien data löytyvät samasta ohjelmistosta.

Automatisoitu putki tarjouksesta laskutukseen

Toinen merkittävä etu Severassa on sujuva ja pitkälle automatisoitu prosessi. Se säästää aikaa, vähentää käsin tehtävän tiedonsiirron tarvetta ja tuo läpinäkyvyyttä koko yrityksen toimintaan. Kerran kirjattu tieto pysyy tallessa koko asiakkuuden ajan ja tarvittava data on aina kaikilla käyttäjillä ajantasaisesti saatavilla.

Severa on enemmän kuin CRM-järjestelmä, koska se yhdistää saumattomasti myynnin, projektit, tunnit sekä laskutuksen. Tarjoukseen kirjatut tiedot siirtyvät kaupan teon jälkeen projektinhallintaan, resursointiin ja laskutukseen yhdessä ja samassa ohjelmistossa.

Severa maksimoi käyttöasteen

Kolmas, paljon asiakkailta hyvää palautetta saanut ominaisuus on henkilöstön resursointi. Sen avulla asiantuntijayrityksen resurssien hallinta helpottuu ratkaisevasti. Ohjelmisto auttaa näkemään ruuhkahuiput ja optimoimaan resurssit. Se mahdollistaa käyttöasteen maksimoimisen ja toiminnan tehostamisen.

Top-down -konseptilla toimivassa resursoinnissa projektin tunnit jaetaan automaation avulla projektihenkilöstölle. Henkilöstövaltaisella alalla tämä tarjoaa johdolle selkeämmän kokonaiskuvan liiketoiminnasta. Se helpottaa tulevan suunnittelua sekä tulevien resurssitarpeiden ennakointia.

Severan ansiosta henkilökunta pysyy myös ajan tasalla nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Esimerkiksi tuntitietoja kirjattaessa tai muutettaessa, päivittyvät tiedot automaattisesti kaikkien nähtäville.

Severasta löytyy myös markkinoiden monipuolisin integraatio. Severan voi integroida mm. kaikkiin yleisimpiin taloushallinnon ohjelmistoihin. Pisimmälle rakennettu ja kattavimman automaation tarjoava integraatio löytyy saman konsernin omaan taloushallinto-ohjelmistoon, Netvisoriin.

Lue myös: Severa + Netvisor = Se kannattavin ohjelmistokombo

Halvalla ei saa hyvää

Severa ei ole markkinoiden halvin järjestelmä. Tavoitteemme on kilpailla laadulla, ei hinnalla. Edellä on mainittu muutamia ominaisuuksia, jotka tekevät Severasta oman markkinansa parhaimmistoa. Sen lisäksi hintaan vaikuttavat mm. toimintavarmuus, skaalautuvuus ja laadukas asiakaspalvelu.

Laatu tarkoittaa Severan kohdalla toiminnan jatkuvuutta. Ensinnäkin ohjelmisto toimii, eikä kaatuile. Toisaalta se näkyy niissä pienissä asioissa, joita tulee eteen päivittäin. Yksittäisinä asioina ne eivät välttämättä tunnu merkittäviltä, mutta jos muutamakin pieni tehtävä onnistuu joka päivä näppärämmin kuin muilla ohjelmistoilla, on vuoden aikana saatu hyöty jo merkittävä.

Laatu tarkoittaa Severan kohdalla toiminnan jatkuvuutta

Järjestelmähankinnassa voi joskus tulla vastaan yllätyksiä, kun ohjelmistokustannuksiin tuleekin yllättäviä lisäkustannuksia lisätoimintojen käyttöönotosta. Severan hinnoittelu on selkeä; kokonaishinta muodostuu käyttäjämäärän ja valitun paketin perusteella.

Severa skaalautuu pienyrityksen asiantuntijatyön ohjauksesta suurehkon asiantuntijayrityksen pk-yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltaisen hallinnan työkaluksi. Tämä takaa sen, ettei ohjelmistoa tarvitse yrityksen kasvaessa vaihtaa muutaman vuoden välein. Halpakin ohjelmisto voi yhtäkkiä muuttua kalliiksi, koska vaihtokustannukset ovat usein mittavat.

Skaalautuvuus näkyy myös siinä, että käyttöönoton yhteydessä kukin asiakas voi itse päättää, miten monipuolisesti hän haluaa ottaa toimintoja käyttöön. Esimerkiksi projektin luomisessa voidaan valita tapahtuuko luonti muutamalla klikkauksella, jolloin päästään heti kirjaamaan tunteja vai halutaanko tehdä projektille tarkempaa vaiheistusta, resursointia ja budjetointia.

Mittavat resurssit tuotekehityksessä ja asiakaspalvelussa

Mittava tuotekehitys takaa ohjelmiston jatkuvuuden. Severa on osa suomalaisen, kansainväliseen Visma-konserniin kuuluvan Visma Solutionsin tuoteperhettä. Yhtiö kasvaa ja panostukset tuotekehitykseen lisääntyvät vuosi vuodelta, mikä luo myös ketteryyttä tuotteen kehitykseen.

Noin 30 työntekijän tuotekehittäjäjoukko mahdollistaa sen, että ohjelmiston jatkuvan kehittämisen lisäksi sitä voidaan muokata sekä lainsäädännön että asiakaspalautteiden pohjalta. Severaan tehdään jopa 50 pientä parannusta joka kuukausi.

Vastaavasti Severan asiakaspalvelussa on vahvat resurssit ja asiantuntijuus auttaa käyttöönotossa sekä sen jälkeen eteen tulevissa kysymyksissä. Severan asiantuntijoista monet ovat työskennelleet asiantuntijayritysten parissa jo vuosia. Käyttöönoton yhteydessä asiakas saa siis usein ohjelmiston käyttökoulutuksen lisäksi konsultoinnin toimialan parhaista käytänteistä ja tehokkaimmista prosesseista.

Lue myös: Työajanseuranta yhä Excelissä? Fiksumpikin tapa on olemassa

Severasta sanottua

Severaa käyttää runsaat 1500 yritystä ja sillä on noin 35 000 käyttäjää. Severan käyttäjät ovat hyvin tyytyväisiä tuotteeseen; viimeisimmän CSAT-tutkimuksen (Customer Satisfaction Score) tulos oli huikea 95%.

Asiakkaat ovat kuvailleet Severaa mm. visuaaliseksi, moderniksi, monipuoliseksi ja helpoksi käyttää.

Järjestelmän ominaisuuksista asiakkaat ovat kehuneet erityisesti myynnin ja projektin vahvaa linkitystä. Monipuolista ja muokattavaa raportointia on kuvailtu edelläkävijäksi. Monet pitävät myös siitä, että Severassa on mahdollista valita, miten laajana projekti luodaan järjestelmään.

Lue asiakkaamme saamista hyödyistä: Severa kirkasti näkymää kasvuyrityksen tekemiseen ja tulosten seurantaan

Veli Hämäläinen

Veli Hämäläinen toimii PSA-ratkaisujen palvelupäällikkönä. Velille tärkeää on luottamukseen perustuva asiakassuhde, jonka tärkein tavoite on tehostaa yrityksen liiketoimintaa ja sen prosesseja markkinoiden johtavilla ratkaisuilla. Punaisena lankana työskentelytavoissaan Veli pitää selkokielistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä asiakkaan kanssa. Toivottuna lopputuloksena on lisäarvoa tuova järjestelmä, joka ratkaisee niin nykyhetken kuin tulevaisuudenkin haasteet selkeillä ja automatisoiduilla toimintatavoilla.