ProjektinhallintaSevera

Selkeämpi projektijohtaminen: Näin kasaat yhteen hajanaisen datan

2 min luku | 12.4.2024

Nykyajan liiketoimintaympäristössä projektijohtoisten yritysten on pysyttävä ketterinä ja oltava valmiita mukautumaan. Tässä blogissa keskitymme siihen, miksi kokonaisvaltainen projektinhallintaratkaisu on tärkeä työkalu liiketoiminnan sirpaleisuuden hallitsemiseen. Lisäksi avaamme muutaman asiakastapauksen avulla, kuinka sinäkin voit saavuttaa parempia tuloksia, optimoida resurssien käyttöä ja parantaa kannattavuutta.

Liiketoiminnan johtaminen vaatii kykyä ennakoida ja suunnitella tulevaisuutta tarkasti

Tiedon keskittäminen ja oikea-aikainen tiedon saatavuus ovat olennaisia tekijöitä erityisesti projektijohtoisessa liiketoiminnassa. Kun yrityksen johdolla on tarvittavat tiedot päätöksentekoa varten, niiden tekeminen nopeutuu ja päätökset pohjautuvat luotettavaan dataan. 

Eikä tule unohtaa työntekijöiden hyötyä. Kun työntekijöilläkin on vaivaton pääsy heidän työssään tarvittaviin tietoihin, nopeutuu ja tehostuu työhön käytetty aika.

1. Sirpaleisen tiedon yhdistäminen ja tiedonkulun automatisointi

Yksi suurimmista haasteista monille yrityksille on hajallaan oleva tieto; tiedot ovat levällään eri järjestelmissä, Excel-tiedostoissa ja sähköposteissa. Tämän sirpaleisuuden hallinta on merkittävä askel kohti tehokkaampaa ja tuloksellisempaa projektijohtamista.

Asiakascase: Devisioona Oy

Devisioona hyötyi Severan käyttöönotosta integroimalla sen avulla kumppaniyrityksensä tuntikirjausjärjestelmään, mikä automatisoi tuntikirjausten tiedonkulkua ja tehosti alihankinnassa tapahtuvaa laskutusta ja tuntiseurantaa. 

Tämä ratkaisu vähensi tarvetta manuaaliselle työlle, kuten kuukausittaiselle datan siirrolle Excel-taulukoiden avulla, ja mahdollisti tarkemman sekä monipuolisemman raportoinnin integraation kautta Power BI -raportointityökaluun.

Lue lisää asiakaskokemuksesta: Severa selkeytti Devisioonan toimintoja ja mahdollisti yhteyden kumppaniin rajapinnan kautta

2. Oikean tiedon kerääminen ja analysointi ovat avainasemassa

Kun suunnitellaan tulevaisuutta ja ennakoidaan tarpeita, päätösten tulee pohjautua olennaiseen tietoon. Hyvä projektinhallintajärjestelmä kerää keskeiset tiedot, kuten asiakastiedot, myyntitiedot, projektitiedot ja resurssien käytön, yhteen ja samaan paikkaan. Tämä mahdollistaa liiketoiminnan mittareiden asettamisen ja tulosten seuraamisen, mikä on välttämätöntä kasvun ja kehityksen kannalta.

Asiakascase: Differo Oy

Differo on sisältöstrategioihin keskittynyt yritys, joka on käyttänyt Severaa kasvattaakseen liiketoimintaansa. Severan käyttöönotto mahdollisti projektien ja työajan tehokkaamman järjestelyn ja seurannan, mikä vapautti merkittävästi aikaa asiantuntijatyöhön. 

Severaa käyttämällä Differo on kyennyt keräämään oikeaa tietoa projektien kannattavuudesta ja varmistamaan, että kaikki tunnit laskutetaan asianmukaisesti. Tämä paransi yrityksen resursointia ja tuntien hallintaa, sekä mahdollisti avoimemman kommunikaation asiakkaiden kanssa projektien etenemisestä ja laskutuksen perusteista. Lisäksi Severan monipuoliset raportointi- ja laskutusominaisuudet auttoivat Differoa hallitsemaan monimuotoisia asiakkuuksiaan ja projektejaan tehokkaammin.

Lue lisää asiakaskokemuksesta: Severa kirkasti näkymää kasvuyrityksen tekemiseen ja tulosten seurantaan

3. Skaalautuvuus ja joustavuus kasvun tukemisessa

Joustavuus on elintärkeää yrityksille, jotka kasvavat ja kehittyvät nopeasti. Projektijohtoisen liiketoiminnan ratkaisun on mukauduttava eri vaiheissa olevien yritysten tarpeisiin sekä tuettava kasvua muuttuvissa olosuhteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että raportointi ja analytiikka tulee voida räätälöidä helposti yrityksen kasvaessa.

Asiakascase: Junebug Oy

Junebug on autoalan asiantuntijapalveluita tarjoava konsulttiyritys, joka koki merkittävää kasvua heti perustamisvuotensa 2021 aikana. Yrityksen perustaja Jukka Nevala huomasi nopeasti, että Excel-taulukoiden käyttö projektinhallinnassa alkoi olla aikaa vievä ja tehoton ratkaisu, erityisesti henkilöstömäärän ja laskutusmäärän kasvaessa. Tämän vuoksi hän siirtyi käyttämään Severaa, helppokäyttöistä projektinhallintaohjelmaa, joka integroitui saumattomasti heidän jo käytössä olevaan Netvisor-taloushallinto-ohjelmaansa. 

Severan käyttöönotto mahdollisti projektien, tuntiseurannan ja laskutuksen tehokkaamman hallinnan kasvuvaiheessa olevalle yritykselle, tuoden selkeyttä ja järjestystä työnsuunnitteluun ja resurssien hallintaan.

Lue lisää asiakaskokemuksesta: Severa on helppokäyttöinen projektinhallintajärjestelmä kasvavan konsulttiyrityksen tarpeisiin

4. Tehokas yhteistyö läpi organisaation

Projektijohtamisen yksi suurimmista haasteista on varmistaa, että kaikilla on pääsy tarvittavaan tietoon. Erityisesti suuremmissa organisaatioissa on tärkeää, että tieto on helposti ja nopeasti kaikkien saatavilla. Moderni projektinhallintatyökalu tarjoaa yksilöitävät näkymät ja dashboardit, jotka auttavat ylläpitämään läpinäkyvyyttä ja edistämään tehokasta yhteistyötä.

Asiakascase: Leanware Oy

Leanware on erikoistunut älykkäiden digitaalisten prosessien rakentamiseen. Tämä IT-alan yritys on ottanut käyttöön Severan toiminnanohjauksen vastatakseen monipuolistuneiden liiketoimintamallien vaatimuksiin. 

Severan käyttöönotto on mahdollistanut liiketoiminnan prosessien modernisoinnin, automatisoinnin ja paremman hallittavuuden, jotka ovat kriittisiä kilpailukyvyn säilyttämiseksi nykypäivän monimutkaisissa yritysympäristöissä. Tämä moderni projektinhallintatyökalu tukee eri liiketoimintamalleja, kuten tuntilaskutusta, kiinteälaskutusta ja palvelupaketteja.

Leanwaren operatiivinen johtaja Mikko Vilppula on erityisesti korostanut, että Severan avulla on saatu aikaiseksi merkittäviä parannuksia projektijohtamisessa, jossa johto näkee tärkeät KPI:t yhdellä vilkaisulla, ja tiimit voivat seurata tuntikirjauksia ja budjetteja reaaliaikaisesti. 

Lue lisää asiakaskokemuksesta: IT-yritys uudisti toiminnanohjauksen Severan avulla

Severa on projektijohtoisen liiketoiminnan selkäranka

Tehokas projektinhallintaratkaisu voi muuttaa yritysten tapaa hallita ja optimoida hajallaan olevaa tietoa. Severa ja sen kaltaiset työkalut auttavat keskittämään tiedot, nopeuttamaan päätöksentekoa ja tehostamaan resurssien käyttöä. Tämän seurauksena yritykset voivat parantaa projektien hallintaa, kannattavuutta ja työntekijöiden tuottavuutta. 

Moderni projektinhallintajärjestelmä on välttämätön työkalu liiketoiminnan kasvun tukemiseen ja joustavuuden ylläpitämiseen, erityisesti nopeasti muuttuvassa ja kilpailullisessa ympäristössä.

Kokeile Severaa 30 päivää maksutta!

Severa

Severa on asiantuntijayrityksen toiminnot myynnistä laskutukseen saumattomasti yhdistävä toiminnanohjausjärjestelmä, jolla johdat liiketoimintaa ennustettavasti kohti kasvua. Suomen suosituin projektinhallinnan ohjelmisto tukee kannattavuutta unohtamatta yrityksenne menestymisen mahdollistavia ihmisiä.